Víte, jak provést zaměstnance ekonomickou krizí?

V nejistých obdobách hrají manažeři kritickou úlohu. To, jak budou zacházet se zaměstnanci dnes, s sebou ponesou i do budoucnosti. Základním předpokladem je správná komunikace. Nemá například smysl ventilovat vlastní stres tím, že zdůrazníte zaměstnancům, aby byli rádi, že vůbec mají svá pracovní místa.

Stejně jako jednotlivé státy pracují na plánech, jak stabilizovat ekonomiku, potřebují i manažeři strategii, jak vést své firmy krizí. Článek popisuje deset rad, jak řídit, motivovat a vést zaměstnance v pracovním prostředí, které zaznamenalo výrazné změny.

- Zaměřte se na strach a úzkost. Zaměstnanci propadají strachu ze ztráty práce a výplaty a neschopnosti platit účty. Oznámení o propouštění posilují strach a úzkost. Manažeři by proto měli mít plán, jak se postavit k těmto problémům.

- Přijměte skutečnost, že výkonnost a produktivita klesnou. Očekávejte, že zaměstnanci budou mít problémy se soustředěním, budou zapomínat, propadat hněvu nebo častěji v práci chybět. Budou také mít potřebu více mluvit. Čím více s nimi budete mluvit, tím zdravější vaše organizace bude.

- Udržujte otevřenou komunikaci. Manažeři mívají v krizových obdobích tendenci zatajovat informace. To však spolehlivě ničí motivaci zaměstnanců. Je samozřejmé, že zaměstnanci chtějí vědět, jakou budoucnost má jejich práce.

- Vzdělávejte manažery. Všichni vedoucí pracovníci by měli být vybaveni zdroji, informacemi a autoritou pro pomoc zaměstnancům. Vzdělávání by se mělo zaměřit na identifikaci a řešení stresu a také řešení otázek spojených s finančními obavami.

- Zaveďte klidný, spolehlivý a konejšivý vůdcovský styl. Nepodceňujte důležitost osobního vůdcovského stylu. Měli byste se naučit procovat se svými osobními strachy a problémy.

- Nejprve pomozte těm, kteří to potřebují. Nepředpokládejte, jak se lidé cítí nebo jak jsou zasaženi krizí. Ne každý bude s vámi sdílet své pocity. Uvědomte si, že někteří zaměstnanci budou potřebovat profesionální pomoc a ujistěte se, že vědí, kam se obrátit.

- Umožněte lidem ukázat emoce. Dejte zaměstnancům možnost, aby vyjádřili, co cítí. Jedna firma například zavedla pravidelné měsíční schůzky, na kterých zaměstnanci probírají různé fámy a dezinformace, které za daný měsíc zaznamenali.

- Omezte negativní chování. Krize odhalují v lidech to nejlepší i to nejhorší. Ujistěte se, že váš proces řízení výkonnosti řeší záležitosti, které vznikly spolu s krizí. Podnikněte například příslušné kroky proti krádežím. Dejte jasně najevo, že takové chování nebude tolerováno.

- Veďte lidi ke vzájemné podpoře. Finanční krize psychologicky poškozuje zaměstnance, jejich vnímání vlastní ceny. Bere jim kontrolu nad jejich životy. Úkolem managementu je proto vrátit jim tuto kontrolu.

- Očekávejte a plánujte dlouhodobě. Finanční nejistota může vydržet dlouho. Ujistěte se proto, že zajišťujete aktivity, které udržují angažovanost a motivaci zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher