Volnost, rovnost, nediskriminace

Ve dnech 16. až 22. května proběhla v Irsku kampaň proti diskriminaci na základě věku. Pořádající nezávislá organizace Equality Autority využila billboardů a rozhlasové reklamy, aby veřejnost upozornila na skutečnost, že je v tomto smyslu třeba podniknout změny v individuálním chování i na úrovni organizací. Vydala také brožuru, v níž volá po školení zaměstnanců v souvislosti s rovností všech lidí.

Starší lidé se nejčastěji potýkají s předsudky okolí o své nepružnosti, konzervativnosti a neschopnosti nezávislého chování. Proti negativním stereotypům je podle Equality Autority třeba bojovat. Je třeba zbavit se myšlenky, že lze soudit lidi na základě data jejich narození a přehlížet přitom talent, individuální schopnosti, osobnost nebo charakter.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork