Vůdcovské výzvy mladých žen

Mladé ženy čelí v rámci budování a prosazování svého vůdcovského stylu specifickým výzvám. Často bojují s tím, jak vést ostatní a zároveň si uchovat image „hodné dívky". Nechtějí být ignorovány, stejně však nechtějí ani to, aby je okolí považovalo za příliš ctižádostivé.

Odborníci na vůdcovství vidí u žen potřebu zvládnout dvě věci najednou. Pokud se budou prosazovat příliš silně, ostatní získají pocit, že se nechovají dostatečně žensky. Když se však naopak chovají příliš žensky, nejsou považovány za silné vůdce. Velkým problémem je nedostatek ženských modelů, jimiž by se mohly ve své vůdcovské roli inspirovat.

Není-li ve vaší organizaci dostatečný počet žen ve vysokých funkcích, hledejte modely vhodného chování v profesionálních sdruženích a komunitách. Získáte tím navíc možnost vyzkoušet si vůdcovství mimo vaši kancelář. V rámci své práce ve firmě si hledejte mentory a zajímejte se o zpětnou vazbu. Vašimi mentory mohou být i muži, ti však nemusejí znát specifické problémy mladých žen v oblasti vůdcovství.

Kouči doporučují ženám, aby budovaly svůj vůdcovský image tím, že budou promyšleně ukazovat své pracovní aktivity, například při vedení porad. Neměly by se spokojit jen s uvedením svého jména na důležitých dokumentech. Je třeba, aby aktivně zapojovaly kolegy i nadřízené a často hovořily o svých nápadech a výzkumu.

Propagace vlastní osoby může mladým ženám připadat nepřirozená. Často se obávají, že stanovují příliš vysoká očekávání nebo přitahují nadměrnou pozornost. Existují však způsoby, jak se při tom cítit příjemněji. V první řadě by měly zhodnotit svou práci a zjistit, v čem se liší od kolegů. Začněte tím, že vyjádříte nadšení pro nový firemní projekt. Ukažte, jak vaše dovednosti a výzkum mohou přispět. To se pak promítne do vašeho okolí v podobě důvěry.

Důležité je také, aby mladé manažerky dokázaly požádat své nadřízené o podporu, bude-li jejich aktivity někdo zpochybňovat. Měly by je vyzvat, aby vysvětlili, proč je vybrali a jaké dovednosti vkládají do své pozice. Řada žen této podpory nevyužívá.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online