Vůdcovství není soutěž v oblíbenosti

Mnoho autorů odborné literatury přineslo své vymezení klíčových atributů, které jsou zásadní pro úspěšné vůdce. Velmi často se soustředili na to, jak se vůdce může stát příjemným, vlídným a oblíbeným. To je bezesporu plus, vůdcovství však není soutěž v oblíbenosti. Vůdce musí dělat i nepopulární rozhodnutí a zároveň si udržet respekt. Článek přichází s radami zejména pro mladé a začínající vůdce, které je třeba aplikovat s disciplínou, dostatečným množstvím času a zájmu. Nejsou to dědičné záležitosti a nelze je úspěšně předstírat (alespoň ne příliš dlouho).

- Vymezte vysoké standardy. Platí to nejen pro ostatní, ale i pro vás samotné.

- Řiďte se svými standardy. Nic nediskvalifikuje vůdce tak rychle jako dvojí metr.

- Buďte mentorem svým následovníkům. Efektivní vůdce věnuje čas svým lidem a neočekává, že se všechno naučí sami.

- Vytvářejte a sdílejte vizi. Vůdce by měla vést vize nikoli toho, co je, ale toho, co bude. Jeho okolí by pak mělo této vizi nejen porozumět, ale také ji přijmout. 

- V případě nutnosti provádějte těžká rozhodnutí. Efektivní vůdce ví, že pokud zůstane stát nebo rezignuje, pouze věci zhorší.

- Buďte vidět. Respekt je základní předpokladem důvěry, která je zase stěžejní pro získávání následovníků. Chce-li vůdce získat respekt, musí být vidět – nevyhýbat se kontaktu se zaměstnanci ani zákazníky.

- Dodávejte svým následovníkům naději. Nikdo nedokáže pokračovat ve svém růstu, rozvoji a maximálním výkonu bez naděje.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com