Vychovejte si svého manažera

Přijímacím pohovorem to teprve začíná. Jakkoli se můžeme snažit přijmout toho nejlepšího kandidáta na manažerskou pozici, nikdy si nemůžeme být zcela jisti, zda je to opravdu ten pravý. Pro vytvoření skutečně funkčního manažerského týmu je třeba počítat i s průběžným dalším vzděláváním manažerů – jedině kvalitní manažeři dokáží své zaměstnance motivovat k tomu, aby podávali maximální výkony.

Pro správné zhodnocení potřeby školení je nejprve nutné zjistit, jaký manažerský styl vedoucí pracovníci v organizaci zastávají. Teprve když přesně určíme, který problém naše manažery nejvíce pálí, můžeme jim nabídnout odpovídající možnosti nápravy. Manažeři bývají často buď nadměrně autoritativní (používají na své zaměstnance metodu zastrašování), zmatení a chaotičtí, nerozhodní, přehnaně nedůvěřiví či pedantičtí. Kde tedy začít?

Pro vytvoření a zavedení skutečně efektivního programu vzdělávání manažerů je v první řadě nutné získat podporu vedoucích pracovníků. Pokud oni sami nemají zájem, je implementace vzdělávacího programu jen ztráta času a peněz. Školení by mělo být kombinací tréninku profesních, organizačních a komunikačních schopností, hodně též závisí na povaze organizace (školení ve výrobním podniku bude mít jinou strukturu než školení v softwarové firmě). Manažeři by si měli uvědomit, že svým jednáním dávají příklad svým podřízeným, proto by mělo být toto školení v jejich vlastním zájmu.

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net