Výhody a nevýhody přátelských vztahů na pracovišti

V minulých letech panovala na pracovištích jiná kultura než dnes – firma měla určitou hierarchii a pro přátelské vztahy podřízených a nadřízených zde obvykle nebylo místo. Postupem času se situace změnila. Autorka se v článku zmiňuje o tom, jak mohou přátelské vztahy na pracovišti zlepšit nebo naopak narušit atmosféru ve firmě.

Jendou z pochopitelných výhod přátelství s kolegy (případně i s nadřízenými) je možnost naučit se něco nového. Práce je díky přátelským vztahům také pestřejší a méně stresující. Každé přátelství ale může skončit – a pak vyjdou najevo nevýhody.

Jednou z takových nevýhod je například možnost vytváření předsudků na základě osobních sympatií, neefektivita práce a špatná pracovní morálka. Díky vytváření úzkých skupin přátel se někteří mohou cítit osamělí. Autorka v článku radí, aby lidé příliš nesměšovali osobní a pracovní život – každý by měl mít určitou hranici, za kterou končí soukromí a začíná práce.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder