Výzvy manažera lidských zdrojů v rodinné firmě

Manažeři lidských zdrojů v rodinných firmách mají dva důležité úkoly najednou – zajistit silnou výkonnost a zároveň udržet závazek rodiny vůči efektivnímu řízení firmy.

- Zachování rodinného klidu a angažovanosti rodinných příslušníků. Manažer HR v rodinné firmě musí vytvořit jasná pravidla řešení konfliktů včetně případného zapojení nezávislé třetí strany mimo okruh rodiny. Dále má za úkol vytýčení pravidel pro případný odchod některého ze členů rodiny a plánování nástupnictví.

- Zajištění organizační struktury pod kontrolou rodiny. Bude vlastnictví firmy odděleno od managementu? Kdo bude dělat každodenní rozhodnutí? Jak se budou najímat manažeři? Za jakých podmínek budou najímáni členové rodiny?

- Silný management a talentovaná pracovní síla. Jak bude rodinná firma získávat talenty? Rodinné firmy, které nechtějí najímat zaměstnance mimo rodinu, se mohou dostat do nevýhody a zbytečně se připravovat o talenty. Je proto na místě jasná politika získávání i udržení talentů.

- Řízení rodinného jmění. Manažer HR v rodinné firmě by měl prosazovat synergický přístup ve věci profesionálního poradenství pro řízení majetku a poskytování sofistikovaných strategií odměňování rodinných příslušníků.

- Důležitá role charity. Specifickou rolí manažera HR v rodinné firmě je podpora charitativních aktivit rodiny. Charita tvoří důležitý prvek pro zachování oddanosti rodiny vůči firmě např. prostřednictvím smysluplné práce pro členy rodiny a propagování rodinných hodnot navazujících generací. Sdílení majetku je aktem společenské odpovědnosti a zároveň vytváří dobrou pověst.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools