Vzdělávání zaměstnanců jako zisková záležitost: Počítáme návratnost investic do školení (1/2)

Ilustrační snímek

Většina výkonných manažerů ví, že školení zaměstnanců má svou hodnotu. Nicméně jen málo programů MBA je naučí, jak by ji mohli skutečně spočítat. Školení je prostředkem, který může zlepšit produktivitu, spokojenost zákazníků i prodeje. Vypočítat návratnost každé investice do školení je však poněkud komplikované. Článek na webu management-issues.com se pokusil podat základní přehled tohoto procesu.

Správně připravit a nastavit jakékoli školení ve firmě pomáhá především hloubková analýza. Také vám může napovědět, jaké tréninkové metody by vašim zaměstnancům přinesly nejvíce. Když znáte návratnost investice (ROI), dokážete obhájit související náklady. Školení pak může být přijato jako legitimní byznysový nástroj.

Získejte předběžná data

Předběžná data musíte sesbírat proto, abyste mohli posoudit následný přínos školení. Můžete využít dotazníky, průzkumy, rozhovory, ohniskové skupiny, pozorování a testy.

Vytvořte kontrolní skupinu

Pokud mají být hodnoceny výkony, potřebujete kontrolní skupinu. Je to skupina zaměstnanců, kteří se daného školení účastnit nebudou. Jejich výkony poté, co trénink proběhne, budou srovnávacím ukazatelem pro zaměstnance, kteří školením prošli. Rozdíl ve výkonech mezi těmito dvěma skupinami pak můžete s určitou jistotou přičítat právě školení.

5 úrovní hodnocení

Tento způsob měření navrhuje expert na návratnost investic Jack Phillips, ředitel americké společnosti ROI Institute a autor řady knih na téma měření v oblasti HR a vzdělávání.

1. Reakce/spokojenost: Jak reagovali účastníci na to, co se probíralo, a jak to plánují využít?

2. Učení: Jaké znalosti, schopnosti nebo postoje byly získány nebo změněny? A do jaké míry?

3. Použití v praxi: Změnilo se nějak chování? Používají účastníci školení to, co se naučili, při své práci?

4. Dopad na podnikání: Mělo využití toho, co se lidé na školení naučili, nějaké měřitelné přínosy?

5. Návratnost investic: Jaká je peněžní hodnota přínosů školení v porovnání s náklady?

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Vzdělávání zaměstnanců jako zisková záležitost: Počítáme návratnost investic do školení (1/2)

Aktuální

Vzdělávání zaměstnanců jako zisková záležitost: Počítáme návratnost investic do školení (2/2)