Vzdělávání zaměstnanců jako zisková záležitost: Počítáme návratnost investic do školení (2/2)

Ilustrační snímek

V přechozím článku jsme viděli 5 úrovní, které expert na návratnost investic Jack Phillips, ředitel americké společnosti ROI Institute a autor řady knih na téma měření v oblasti HR a vzdělávání, považuje za důležité při hodnocení školení. Musí dojít k celému řetězu dopadů – schopnosti a znalosti jsou osvojeny (úroveň 2) a aplikovány při práci (úroveň 3), aby přinesly příznivé obchodní výsledky (úroveň 4). Pátou úrovní je stanovení samotné návratnosti investice (ROI). Pojďme se podívat, jak tuto návratnost zjistíme. Vyzkoušejte tento postup v praxi, může vám pomoci ospravedlnit další náklady na školení zaměstnanců.

Druhý sběr dat: Po školení

Sběr dat by měl pokračovat i po školení. Může zahrnovat dotazníky a ankety, další pozorování pracovníků při práci, rozhovory i ohniskové skupiny… to opět záleží na situaci.

Izolace přínosů školení

Nejlepším způsobem, jak rozlišit skutečný přínos školení jsou pravděpodobně kontrolní skupiny, které jsme zmínili v předchozím článku. Můžete také analyzovat trendy faktorů před a po školení, což může být odchodovost zaměstnanců, počet stížností, prodeje, zákaznická spokojenost a řada dalších. Tyto odlišnosti obvykle mohou být přiřazeny právě dopadům tréninku.

Návratnost investic

Nyní je třeba všechna data převést na peněžní vyjádření. Růst výkonnosti, zlepšení kvality i ostatní faktory mají svou hodnotu. Také musíte určit celkové náklady na školení. Mezi ně patří především náklady na přípravu a realizaci školení, školicí materiály, odměny instruktora (včetně času, který věnoval přípravě), školicí prostory, cestování, ubytování, stravování apod. Také se zde samozřejmě musí započítává mzdy účastníků školení.

Nyní již máte finální číslo, které reprezentuje přínosy školení. Také máte spočteny náklady na školení. Nyní přínosy vydělte náklady a získáte poměr nákladů k přínosům. Abyste určili návratnost investice, tento poměr vynásobte 100.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Vzdělávání zaměstnanců jako zisková záležitost: Počítáme návratnost investic do školení (1/2)

Aktuální

Vzdělávání zaměstnanců jako zisková záležitost: Počítáme návratnost investic do školení (2/2)