Vzhůru do outsourcingu HR funkcí

Outsourcing obchodních procesů (BPO) výrazně ovlivňuje současný svět řízení lidských zdrojů. Oblast HR totiž podle nejnovějších průzkumů v tomto směru celosvětově vede. Do konce letošního roku by měly příjmy z HR outsourcingu dosáhnout 51 miliard dolarů, což by znamenalo 39 % celkových příjmů z BPO. Většina amerických a evropských firem, které již alespoň jednu HR funkci outsourcovaly, by to udělala znova.

Ať se již firma rozhodne outsourcovat HR funkce z jakékoli dálky, měla by si nejprve kriticky položit několik otázek, např. Jak si můžeme být jisti, že dostaneme skutečně to, za co zaplatíme? Odpovídá kvalita jejich práce našim standardům a pomáhá ušetřit peníze? Jak nejlépe monitorovat prováděnou práci?

Základním předpokladem je porozumění současné HR filozofii firmy a vymezení způsobu podpory chystané transformace. Bez řádných interních faktů může krátkodobá úspora vést k dlouhodobé ztrátě. Čas zavést proces monitorování nastává již po podpisu smlouvy, kdy je celá myšlenky ještě nová a živá. Od měření výkonnosti přecházejí firmy dnes k efektivnějšímu procesuálnímu měření na základě kvality služeb, plnění časového harmonogramu, provozní efektivity apod.

Důvodem k outsourcování HR funkce je zpravidla cena, existují však ještě nejméně tři další výhody, mezi které patří lepší zacílení firmy, inovace a flexibilita. HR funkce by měla být schopna úzce se zaměřit na řízení a výkon strategických cílů firmy. Outsourcing obchodních procesů nejčastěji selhává kvůli nereálným očekáváním.

-kk-

**Datum vydání:** XI/2004
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com