Wellbeing a ženy: Jak upravit pracovní prostředí na míru ženám

I přestože se společenské i pracovní rozdíly mezi muži a ženami čím dál více stírají a situace již není tak černobílá, jako tomu bylo v minulosti, stále panují značné rozdíly mezi potřebami většiny mužů a většiny žen, co se týče pracovního prostředí, benefitů a wellbeingu. Souvisí to především s tím, že na rodičovské dovolené jsou v drtivé většině ženy, které mají zároveň většinou na starost děti a jejich vyzvedávání ze školky, a potřeby obou pohlaví se díky jejich rozdílným společenským rolím v některých aspektech liší. V tomto článku vám přiblížíme čtyři tipy, jak zlepšit wellbeing v rámci pracovního prostředí ve směru k ženskému pracovnímu kolektivu.

Tyto tipy přinesl server HR Zone.

Opravdu flexibilní pracovní doba

Prvním krokem je nabídnutí možnosti skloubit pracovní a rodinný život skrz skutečně flexibilní pracovní dobu. Tím se nemyslí pouze tolerance příchodu mezi 8:30 a 9:00. Myslí se tím skutečně progresivní nastavení časového rámce práce tak, aby nebyli pracovníci a pracovnice ve stresu z balancování pracovního a rodinného života.

Stejné platové ohodnocení

Systém práce by měl být nastaven tak, aby ženy nebyly v nevýhodě v pracovním prostředí kvůli svým specifickým časovým a jiným potřebám, ale aby zároveň i za stejnou práci dostávaly stejně zaplaceno, jako jejich mužští kolegové. Jedině rovnocenný plat je totiž bude dostatečně motivovat k tomu podávat skutečně nejlepší možný výkon.

Spravedlivý kariérní systém

Pravidla kariérního postupu a osobního rozvoje v rámci vaší společnosti by měla být nastavena jasně, transparentně a spravedlivě tak, aby i ženy měly objektivně stejné možnosti kariérně postupovat v rámci firmy. Tím získáte motivovanou pracovní sílu a neztratíte tak potenciál talentu některých pracovnic.

Bezpečné a otevřené pracovní prostředí

Obecně platí, že vaše prostředí by mělo být bezpečné a otevřené v tom smyslu, že by se nikdo neměl bát svěřit se se svými problémy, požadavky nebo pochybami. Ženy jsou obecně ve sdělování takových výhrad nebo problémů na pracovišti zdrženlivější, než muži, a proto je dobré nastavit systém tak, aby ani ony neměly pochybnosti, když se chtějí s něčím zaměstnavateli svěřit.

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone