Z HR až na vrchol

Ten, kdo říká, že z oddělení lidských zdrojů neexistuje cesta vzhůru, jistě nečetl výsledky posledních studií na toto téma. Z nich vyplývá, že v roce 2001 si minimálně 30 pracovníků oddělení lidských zdrojů zajistilo postup v kariéře, a to jak na místa vyšších vedoucích, tak i na pozice CEO. Tento trend navíc bude dále pokračovat. Důvodem, proč si vedení více váží pracovníků lidských zdrojů a jmenuje je do významných funkcí, je fakt, že právě oni si jsou nejlépe vědomi strategické výhody lidských zdrojů pro firmu.

K popularitě oddělení lidských zdrojů přispělo nemalou měrou také to, že mnoho firem považuje za prioritní změnu organizační kultury a postojů zaměstnanců. Další studie prokázala, že 74 % zaměstnavatelů se domnívá, že problémy spojené se zaměstnanci a zaměstnaneckými vztahy obecně jsou nyní pro firmu mnohem důležitější, než tomu bylo před několika lety. Samotná zkušenost s HR však k vzestupu na „hvězdné posty“ nestačí – vyhledáváni jsou odborníci, kteří mají zkušenosti i z jiných odvětví.
Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management