Žádný nástroj ani metoda nefunguje, pokud manager není angažovaný

Stává se někdy, že začneme využívat nový nástroj, který má vynikající reference a ostatní firmy s ním dosahují lepších výsledků, a ono nám to nefunguje. Je to velmi jednoduché. Neexistuje nástroj či systém, který funguje sám, bez vašeho přičinění.

Tomáš Winkler

Nedávno jsme zaváděli u našeho klienta, společnosti o 800 zaměstnancích, nový systém. Jedná se o poměrně jednoduchý soubor procesů a pravidel. Cílem je, mimo jiné, dosáhnout větší angažovanosti všech zaměstnanců, podpořit jejich kreativitu a inovativní myšlení.

Nejvyšší vedení si objednalo naše služby, vyšší střední management zdánlivě pochopil, v čem je systém silný a jak pomůže k žádanému výsledku. Začal s námi poměrně aktivně pracovat na přípravavách implementace. Stanovili jsme pracovní tým, který měl za úkol podpořit zavedení změny.

Našimi prvními kroky bylo seznámení pracovního týmu s jednotlivými kroky, testování systému v rámci pracovní skupiny a vyhodnocování funkčnosti. Po odladění následovalo nasazení systému a jeho spuštění.

Systém ovšem nefungoval tak, jak se očekávalo. A kde byla příčina? Chyběl leader gen. Z pohledu managementu: „Udělali jsme maximum. Zjistili jsme jaký máme problém, jak ho chceme řešit a zajistili pro zaměstnance nový nástroj.“ Na workshopech byl nejvyšší management nepřítomný. Udělali vynikající gesto. Fyzicky se zúčastnili všichni, aby ukázali svoje zapojení. Ale všichni do jednoho měli zabořené hlavy do laptopů, nebo odbíhali na „důležité“ schůzky. Jaký signál vysílali ostatním členům pracovní skupiny? „Ono to pro nás není tak důležité.“

A jak to viděli zaměstnanci? „Opět další změna, která neznamená nic jiného, než práci navíc, a všechno opět leží na nás.“

Aktivní zapojení managerů do procesu. Vysvětlení, proč zavádíme nový systém a zapojení se. Manager musí být tím prvním, kdo se zapojí. Je to alfa a omega celého úspěchu. Očekávat, angažovanost od svých kolegů a podřízených a schovávat se za své „jiné“ pracovní povinnosti, nevede k úspěchu. A s tím souvisí plné přijetí odpovědnosti. Nemohu očekávat funkčnost systému, když jsem sám selhal. Nemohu očekávat zapojení ostatních, když sám jsem pasivní.

Zdůvodněte proč a zapojte se. Vaše zapojení musí být aktivní. Pouhá fyzická přítomnost nestačí. Uvědomte si, že cíl máte společný. Jenom každý plní jinou roli. Neočekávejte, že existuje systém či nástroj, který vše vyřeší za vás bez vás.