Základy úspěšné virtuální spolupráce

Spolu s tím, jak firmy hledaly produktivnější a nákladově efektivnější způsoby práce, přišel boom virtuální spolupráce a projektových týmů. Pro zaměstnance se tak stalo nezbytným naučit se pracovat napříč prostorem, časem i kulturami. Funguje-li virtuální tým optimálně, stává se konkurenční výhodou. Přináší různorodé perspektivy a zkušenosti, které jsou zásadní pro inovace a řešení problémů. Na druhou stranu však virtuální týmy čelí specifickým výzvám zejména v oblasti komunikace a produktivní spolupráce. Článek shrnuje desatero základních předpokladů efektivního fungování virtuálních týmů.

- Budujte důvěru a vztahy.

- Vytvářejte silnou týmovou identitu.

- Budujte know-how a podporu v oblasti komunikačních technologií.

- Sdílejte odpovědnost a oslavujte úspěchy.

- Zajistěte silné vůdcovství.

- Zaveďte procesy pro výkon jednotlivých úkolů.

- Budujte sociální a komunikační dovednosti.

- Zaveďte procesy skupinového rozhodování.

- Budujte globální povědomí.

- Budujte dovednosti potřebné k řešení konfliktů.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher