Zaměstnanci jsou lidi, proto potřebují pravidla

Někdo si může klást otázku, proč potřebuje pravidla a strategie. Jednoduše proto, protože pro něj pracují lidé. Je v podstatě lidské povahy, že zaměstnanci budou testovat limity a jednat v pracovních situacích „kreativně“. Proto potřebujete strategii pro rozvíjení, komunikování a prosazování pravidel a směrnic, které odráží váš standard akceptovatelného chování. Úspěšná strategie však musí nejen stavět hranice, ale také rozpoznat a naplňovat potřeby lidí. Existují rozdílné typy lidí, které odlišně reagují na potřebu pravidel. Ideální je najít střední cestu se správným počtem a typem pravidel a směrnic, které se soustřeďují na hlavní cíl – zlepšování individuální výkonnosti na pracovišti. Jak tedy zajistíte, aby zaměstnanci měli vyjasněná očekávání a bylo s nimi férově zacházeno? Odpověď je ve způsobu, jakým se ujmete čtyř hlavních složek souvisejících s rozvojem a rozmístěním vašich pravidel a směrnic: rolí, pravidel, následků a nástrojů.

- Role – lidé potřebují jasně pochopit svou roli v podniku, stejně jako role ostatních. Každý úspěšný tým má jasně definované pozice svých členů, každý ví, co má dělat, jak to má dělat a jak jeho činnost může ovlivňovat ostatní. Ve firmě potřebujete jasnou strukturu, kdo je komu podřízen a jak jsou plněny úkoly.

- Pravidla – manažeři a pracovníci musí jasně chápat, jaké chování je v podniku akceptovatelné a jaké není.

- Následky – je důležité, abyste jasně stanovili následky porušení standardů chování, tak aby zaměstnanci věděli, co očekávat, a byli varováni. Jasné následky také pomohou zaměstnance ujistit, že nejste omezeni ve svých možnostech zamezit nepřípustnému chování.

- Nástroje – odpovídají na otázku, jak podporujete ty, kteří řídí ostatní zaměstnance. Když musí čelit specifickému osobnímu problému, jaké zdroje jsou jim dostupné? Mají příručky nebo instrukce a potřebný výcvik?

-ba-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com