Zaměstnanecký průzkum pro mimořádné situace „Jsme v tom společně”

Osobní i pracovní život každého je momentálně ovlivněn situací v souvislosti s šířením COVID-19. Zaměstnanci se ocitají ve zcela nových situacích, řada lidí se ze dne na den přesunula do režimu home office. Všichni se snažíme dělat kroky, jak nejlépe umíme, ale do myšlenek a pocitů ostatních nevidíme.

TCC online

Víte, s čím se v době krize potýkají vaši lidé? Z čeho mají obavy? Jak aktuální situaci prožívají a jak to ve svém důsledku ovlivní výkon vaší firmy? Co by jim pomohlo aktuální situaci překonat?  Zjistěte to s pomocí Zaměstnaneckého průzkumu „Jsme v tom společně”.

Zjistěte, jak se s mimořádnou situací vaši lidé vyrovnávají

S pomocí Zaměstnaneckého průzkumu „Jsme v tom společně” můžete rychle a jednoduše zjistit, jak situaci, pracovní podmínky nebo informovanost vnímají vaši zaměstnanci, manažeři a jaká je atmosféra v jednotlivých částech firmy. Průzkum zohledňuje aktuální mimořádnou situaci, která je pravděpodobně pro většinu zaměstnanců a jejich nadřízených zcela novou zkušeností.

Ze dne na den se zaměstnanci ocitli v režimu home office nebo se možná potýkají s nedostupností kolegů, kteří onemocněli, případně museli převzít celodenní péči o malé děti, které se ocitly nezajištěné doma. Možná jsou dokonce vedle běžné práce nuceni zvládnout třeba také jejich domácí výuku a za pokerovým výrazem „mám to pod kontrolou” se skrývají vážné obavy. O sebe, o práci, o budoucnost. Zjistěte o svých lidech více!

4 základní oblasti, které řeší Zaměstnanecký průzkum „Jsme v tom společně” 

1. Sdílení informací

Mají Vaši lidé informace o tom, co se děje ve firmě a jaká je aktuální situace? Vědí, jak se v nestandardních situacích zachovat a jaká jsou pravidla, ať již v rámci celé firmy nebo v rámci týmu, kterého jsou součástí? Komunikuje s nimi pravidelně nadřízený?

2. Podmínky pro pracovní výkon

Vědí zaměstnanci, co mají dělat, jaké jsou jejich úkoly a zda dává v kontextu dynamického vývoje smysl činnost, které se aktuálně věnují? Získávají průběžnou zpětnou vazbu od svých kolegů či nadřízených? Jak jsou vytížení? Netrpí pocitem nepotřebnosti nebo naopak, necítí se přetížení, protože k běžným činnostem přibývá řada dalších, které souvisí s krizovou situací? A mají např. na home office vůbec podmínky k tomu, aby svou práci mohli vykonávat?

3. Sebeřízení

Jak zaměstnanci zvládají organizaci své práce, jsou schopni oddělit práci od osobního života? Možná řada z nich pracuje v režimu dlouhodobějšího home office vůbec poprvé. Mají na to prostor, klid a jak jsou schopni se s novou situací vyrovnat?

4. Psychická pohoda

Každý se s obtížnými situacemi vyrovnává rozdílně, nepropadají naši lidé panice, nepotřebují podporu od odborníků? Mají pocit, že jsou součástí týmu, který táhne za jeden provaz nebo v tom zůstali sami a vlastně „neví, kudy kam”? Mají jasno v tom, na koho se mohou obrátit o pomoc a jak vše vnímá jejich nejbližší okolí?

Kromě standardně předdefinovaných oblastí jsme schopni ve spolupráci s vámi do průzkumu začlenit i další oblasti, specifické pro vaši společnost a vaši situaci.

Objevte, co a kde funguje, a uplatněte to napříč firmou

S pomocí Zaměstnaneckého průzkumu„Jsme v tom společně”  zjistíte, jak funguje Vaše společnost v krizové situaci jako celek a rozklíčujete, jak si stojí jednotlivá oddělení, odbory, týmy či pracovní skupiny. Možná jedno oddělení či útvar zvládá situaci lépe než jiný. Objevte, v čem to spočívá, inspirujte se a pomozte implementovat či uplatnit „to nejlepší i jinde”.

Ukázky výstupní zprávy Zaměstnaneckého průzkumu „Jsme v tom společně":

Souhrn Zaměstnaneckého průzkumu, TCC online

Souhrn Zaměstnaneckého průzkumu, TCC online

Ukažte lidem, že v tom nejsou sami

Zaměstnanci ocení, že se o ně zajímáte a že jste v tom s nimi. Z dlouhodobého pohledu předejdete hromadění negativních postojů ve firmě a budete schopni vytipovat nejohroženější oddělení či útvary. Pošlete lidem jasnou zprávu: „Společně to zvládneme”.

Prověřená metodika a online řešení

Zaměstnanecký průzkum realizujeme prověřenou metodikou, online a jsme schopni implementovat individuální oblasti hodnocení dle specifik Vaší společnosti.

Kromě uzavřených otázek je prostor také pro volné odpovědi, které mohou být cenným zdrojem informací. S pomocí pokročilých nástrojů, jako je např. analýza volných komentářů budete schopni okamžitě rozklíčovat témata a problémy, které ve firmě rezonují.

Kontaktujte nás na info@tcconline.cz.

Rádi se s vámi spojíme a probereme možnosti vhodné právě pro vaši společnost.

Společně vám přinášíme víc

Ve spolupráci s naší mateřskou společností TCC nabízíme také konzultace a služby zkušených psychologů a koučů. Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám i vašim zaměstnancům pomůžeme zvládnout aktuální krizovou situaci.

Pod vedením zkušené lektorky TCC Libuše Máchové pro vás připravujeme také workshop na téma: Koronavirus – Jak pracovat s panikou/strachem. Více informací a registrace na: m.svobodova@tcc.cz.

Inspiraci, jak komunikovat v současné době, a tipy jak ji zvládnout, získáte také ve videích, které pro Vás natočili lektoři a konzultanti TCC – Petr Brichcín a Libuše Máchová.