Zpátky do práce

Pro mnoho zaměstnanců znamenalo léto zaslouženou přestávku od silného zápřahu v práci. Odpočinuli jsme si na plážích, u dobré knihy nebo s rodinou. Doba letních dovolených je však u konce, nastává čas vrátit se k pilné práci. Mnoho firem nebo oddělení pracovalo přes léto s menším objemem pracovních sil, nyní však přichází doba obnovy fungování na plný výkon. Firmy se obracejí k poslední třetině roku jako k poslední šanci dosáhnout očekávaných výsledků, což bude mít vliv i na následné odměny zaměstnanců.

Dříve než se zaměstnanci vrhnou do pracovního shonu posledních měsíců roku, rozhodl se autor článku ve stručnosti charakterizovat současné pracoviště. Domnívá se, že charakteristika, která je výsledkem průzkumu mezi dvěma tisíci americkými manažery, může pomoci s uvědoměním, že problematický je začátek po letních dnech všude.

- Hladina stresu je vysoká. Čtyři z pěti manažerů uvedli, že jsou stresováni blížícími se uzávěrkami.
- Stres je výrazně rozšířený. Čtvrtina dotázaných manažerů se cítí více stresovaná než její nadřízení. Další čtvrtina to cítí naopak.
- Chystá se více složitých rozhodnutí. Většina manažerů se domnívá, že jejich nadřízení tíhnou k odkládání složitých rozhodnutí, což může poslední čtvrtinu roku velice negativně poznamenat.
- Míra uznání v zaměstnání není vysoká. Většina manažerů má pocit, že není příliš uznávána za svoji náročnou práci.
- Objem práce neklesá. Čtyři z pěti manažerů zaznamenali v posledních dvou letech nárůst pracovních povinností, nikoli však platového ohodnocení.

Poslední čtvrtina roku si vyžádá zvýšení produktivity. Organizace by dále měly zdokonalit svou komunikaci, lépe se soustředit na klíčové potřeby a snížit počet porad. Manažeři stráví v zaměstnání více času. Dva ze tří dotázaných uvedli, že budou v kanceláři trávit 10 a více hodni denně. Nastává čas být vděční za každou volnou chvilku, kterou jsme zažili v létě. Čtyři pětiny amerických manažerů budou mít v následujících měsících pro sebe 90 a méně minut denně.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com