Zpětná vazba: Inspirace od společnosti Adobe

Zaměstnanci by v ideálním případě potřebovali zpětnou vazbu ihned, mnozí manažeři však kromě výročního hodnocení výkonnosti příliš jiné zpětné vazby nesdílejí. Vždy se najde mnoho jiných úkolů, které je třeba udělat. Někteří manažeři se navíc necítí příjemně, když mají s podřízenými mluvit o jejich výkonech.

Naštěstí existuje celá řada zdrojů pro inspiraci, které mohou manažerům celý tento proces usnadnit. Jedním z nich je systém neformálních rozhovorů nazývaný „Check-in“ (doslova „odbavení"), který úspěšně zavedla a uplatňuje softwarová společnost Adobe.

Ilustrační snímek

Zprávu o tom, jak celý systém funguje, přinesl nedávný článek na webu Harvard Business Review. Jedná se o rozhovory manažerů s podřízenými, které mají tři součásti: očekávání, zpětnou vazbu a růst a rozvoj. Pojďme si tyto části představit blíže.

1. Očekávání

Na začátku každého roku se manažer týmu dohodne s každým ze svých podřízených na konkrétních očekáváních. Následná osobní setkání umožňují sledovat pokrok a podle okolností provádět případné úpravy očekávání. Na konci roku nebo v jiném určeném čase pak má manažer k dispozici jasně stanovená kritéria,  podle nichž je možné měřit úspěch zaměstnance v daném období.

2. Zpětná vazba

Zpětná vazba spočívá v obousměrném koučování. Vedle poskytování zpětné vazby zaměstnancům musejí manažeři být ochotni sami přijímat zpětnou vazbu. Rozhovory se soustředí na silné stránky každého jednotlivce a způsoby, jak je ještě upravit nebo doplnit, aby v nich dotyčný mohl být ještě silnější.

3. Růst a rozvoj

Tato závěrečná fáze celého procesu se soustředí na dlouhodobý rozvoj zaměstnanců nad rámec bezprostředních cílů v pevně vymezeném čase.

Na rozdíl od většiny hodnocení výkonnosti, která probíhají zpětně, se tento přístup dívá i do budoucna. Přináší proto smysluplnější základ pro komunikaci mezi manažery a zaměstnanci, která by se výsledku měla vést k větší motivaci a efektivnějšímu rozvoji členů týmu.

Více informací o systému, který v Adobe nahradil tradiční hodnocení výkonnosti, najdete na stránce http://www.adobe.com/check-in.html.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review