10 tipů: Když už zešílet z práce, tak alespoň pomalu: Tip 5 - Moudrost starých národů nebo panák poctivé whisky? Po čem sáhnete vy?

Tématem minulých dílů seriálu bylo mimo jiné, jaký je rozdíl mezi strachem a přípravou na potenciální selhání. V holistickém pohledu je odpovědí na každý problém meditace. Meditace neboli rozjímání vám může pomoci udržet vnitřní klid a překonat snáze vaše starosti. Na pár minut zavřít oči a naslouchat svému dechu vám pomůže osvěžit mysl a obnovit síly. Ten, kdo věří v Boží pomoc, to bude raději řešit modlitbou, někomu postačí ztišení. Práce vám pak půjde lépe od ruky.

Radek Havelka, ředitel ICT Pro

Tip 5. Ztište se, a když to nepomůže, dejte si panáka

Původ meditace či rozjímání sahá až na samý počátek lidstva. Různá pojetí meditace souvisí s mnoha náboženstvími. V Judaismu například rozjímáním usilovali starozákonní proroci o osvícení Duchem Svatým, v Buddhismu spoléhali na Buddhovo učení k očistě mysli, zatímco staří Řekové zkoumali jsoucno, Boha a bytí pomocí metafyziky.

Nikdy nezapomenu na praktickou radu mého učitele, docenta Čačky, který nás v hodinách psychologie instruoval, kterak zůstat v klidu i v čase nesnází. Doporučoval najít si temný kout, vzít si papír a tužku, pohodlně se usadit a na ten papír napsat vše co nás zrovna trápí a sužuje. Poté jsme měli za úkol se zamyslet a zaškrtat vše, co je neměnné, co je mimo naše možnosti a co nemůžeme změnit ani ovlivnit. Poslední výzvou pak bylo projít to, co na papíře zůstalo a udělat si plán, jak můžeme ty tíživé okolnosti postupně zvládnout.

Moderní medicína nám pro úlevu od stresu a úzkosti nabízí celé množství medikamentů a domnívám se, že není ostudou po nich sáhnout, pokud vám přirozenější metody „samoléčby“ nebudou fungovat. Nemá smysl meditovat za každou cenu, když na to nemáte. Mohli byste si více ublížit než pomoci. Aniž bych vás chtěl navádět k alkoholismu, pokud máte odpor k chemicky vytvořeným lékům, vždycky je tu stará dobrá metoda našich předků, a sice: dát si prostě panáka.

Radek Havelka

Ředitel a spolumajitel přední české vzdělávací společnosti ICT Pro. ICT Pro nabízí komplexní služby v oblasti firemního vzdělávání, profesních certifikací a HR outsourcingu. Na trhu působí od roku 1992.ICT Pro se dlouhodobě specializuje na školení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Svoji nabídku doplňuje také o projektové řízení a kurzů v oblasti soft-skills.

Doplnění článku týmem HR News: níže uvedený obrázek, navržený generativní umělou inteligencí DALL-E 3, byl vytvořen 16. 2. 2024 na základě textu Radka Havelky.

DALL.E

Model DALL-E 3 popsal tuto grafiku takto: Here are the images depicting the contrasting approaches to stress relief: ancient wisdom of meditation versus having a shot of whiskey.