6 kroků k silné vzdělávací kultuře

To, že firma poskytuje zaměstnancům školení, ještě automaticky neznamená, že má kvalitní a efektivní vzdělávací kulturu. Může například připravit vynikající vzdělávací program, pokud však zaměstnanci nebudou brát své vzdělávání vážně, vyjde celá tato snaha naprázdno. Jak tedy začít budovat silnou vzdělávací kulturu? Šest základních kroků shrnul server trainingmag.com:

1. Začněte nahoře

Management by měl jít příkladem svým podřízeným – účastnit se školení a sdílet se svými lidmi nové informace a nadšení ze vzdělávacích programů.

2. Nabídněte vzdělávání jako odměnu

Statická povinná školení dosahují pouze průměrných výsledků a angažovanosti. Zkuste nabídnout vzdělávací program jako odměnu za dobře vykonanou práci.

3. Zdůrazňujte důležitost fyzické i duševní přítomnosti

Zaměstnanci by měli vědět, že přijít na školení nestačí. Měli by mu věnovat plnou pozornost a vyřizování e-mailů a dalších věcí si nechat na později.

4. Zaveďte podpůrný systém

Učte týmy fungovat tak, aby nebyl problém zastoupit člena, který se zrovna účastní školení. Účastníkům školení to pomůže lépe se soustředit, když se nebudou muset obávat, že promeškají důležitý telefonát nebo e-mail.

5. Zajistěte zábavná a relevantní školení

Zajistěte, co vaši zaměstnanci chtějí. Začněte průzkumem jejich zájmů a potřeb, podle nichž pak budete připravovat vzdělávací programy.

6. Navazujte na školení a uplatňujte je v praxi

Vzdělávání nemusí končit s koncem kurzu nebo semináře. Podporujte další diskusi o probíraných tématech v rámci pracovních týmů a zavádějte je do praxe.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine