6 tipů pro efektivní koučování

Manažeři a další zaměstnanci se zájmem o rozvoj kariéry se stále častěji obracejí na kouče, aby pro ně připravili individuální rozvojový program. Kouči vytvářejí tyto programy na základě specifických dovedností, v nichž by se měli jejich svěřenci rozvíjet a pomáhají jim měnit chování v těchto oblastech.

Lidské zdroje by v rozvoji zaměstnanců neměly být překážkou. Neměly by ale také čekat, že koučování přinese řešení problémů zaměstnanců. Kouč přináší určitý systém a procesy, které pomohou zaměstnancům, aby svá řešení našli sami.

- Ke koučování potřebujete souhlas. Jde o vztah, na němž se obě strany dohodnou, a proto může být pokaždé jiný. Základem je, aby sám zaměstnanec měl zájem o svůj rozvoj, nikoli aby mu byl vnucován.

- Kouč není ten, kdo má kontrolu. Pomáhá svým svěřencům hledat odpovědi, ale nekontroluje jednotlivé kroky a rozhodnutí. Smyslem koučování je vznik rovnocenného partnerství, které podpoří vlastní rozhodování koučovaných.

- Kouč nemůže vědět všechno. Koučovaný zaměstnanec se obrací na kouče nejčastěji, když si není jist, jak zvládl určitou situaci. Často se také zajímá předem, jak se vyvarovat chyby. Kouč by ale měl vědět, že zaměstnanec bude v řadě případů chtít jen ujištění o tom, co již sám ví. Je proto důležité ptát se na názor koučovaného a potvrzovat jeho rozhodnutí, považuje-li je kouč za správná. Pokud kouč odpověď nezná, měl by to po pravdě přiznat.

- Kouč pomáhá k utváření vlastních řešení koučovaných. Kouč by se měl ptát, co jeho svěřenci chtějí a nechat jim prostor, aby si to ujasnili. Získají pak větší sebedůvěru, když budou daná rozhodnutí jejich.

- Kouč by se měl zdokonalovat v komunikaci. Měl by naslouchat specifickým potřebám zaměstnanců a nepředpokládat, že je zná předem. Taktéž by měl s plnou pozorností poskytovat individuální odpovědi na otázky a zároveň si všímat i neverbální komunikace.

- Kouč je vždy vychovatel. Jeho úkolem je vzdělávat své svěřence a umožnit jim, aby byli soběstační.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR