7 předpokladů úspěšného koučování manažerů

Ilustrační snímek

Dokáže koučink skutečně změnit chování manažerů? Odpověď na tuto otázku je ano. Zároveň je však třeba dodat, že je k tomu zapotřebí dodržet určité základní kroky. V zajímavém článku a videu na serveru humancapitalleague.com o tom mluví Marshall Goldsmith – světově uznávaný kouč vrcholových manažerů, spíkr a autor populárních knih o osobním rozvoji. Popisuje jednotlivé kroky a dodává: „Při dodržení těchto kroků dosahují lídři téměř vždy pozitivních měřitelných výsledků ve změně svého chování.“ Pojďme si tedy shrnout, co by kouč měl dělat.

1. Ujasněte si, co změnit

Zapojte koučovaného lídra do diskuse a rozhodování o tom, jak by se měl ve své roli chovat. Měl by získat jasnou představu o chování, kterého budete chtít společně dosáhnout.

2. Zapojte další zúčastněné

O tom, jak vypadá chování, kterého by lídr měl dosáhnout, by neměl mít jasno jen on, ale také jeho nadřízení a další klíčové osoby, s nimiž pravidelně spolupracuje. Ti všichni by se měli shodnout na očekávaném výsledku a konkrétních měřitelných ukazatelích.

3. Vyberte jednu až dvě oblasti pro změnu

Shodněte se na jedné nebo dvou klíčových oblastech pro změnu chování. Je to velmi důležité, protože od této shody se bude odvíjet vše další. Nemělo by se stát, že nadřízený koučovaného přijde po roce s tím, že bylo třeba měnit něco jiného.

4. Sbírejte zpětnou vazbu

Komunikujte se všemi zúčastněnými a žádejte je o zpětnou vazbu. Změny chování nelze dosáhnout bez hodnocení dle určených kritérií.

5. Zapojte koučované do hodnocení

Lídr, který prochází koučinkem za účelem určité změny chování, by měl pravidelně osobně mluvit se všemi klíčovými zúčastněnými a vyslechnout si jejich další doporučení, co zlepšit. Zde je důležité, aby koučovaný návrhy ostatních neodsuzoval nebo nevystupoval konfrontačně. Mělo by jít o pozitivní rozhovor, jehož cílem je pomoci. Během půlročního koučování uspořádejte dva až tři průzkumy pokroku svého svěřence.

6. Pomozte sestavit akční plán

Požádejte koučovaného, aby na základě úvodních rozhovorů s vámi a ostatními zúčastněnými sám navrhl plán toho, co chce dělat. Důležité je, abyste mu plán nevytvářeli vy. Společně pak plán projděte a dohodněte se, jak budete postupovat.

7. Vyhodnoťte výsledky a pokračujte

Po půl roce koučování vyhodnoťte pokroky na základě zpětné vazby. Po dalších 12 až 18 měsíců pak pokračujte v duchu toho, co nejlépe fungovalo. Ujasněte si další oblasti pro zlepšení a opět o nich informujte nadřízené a ostatní zúčastněné.

-kk-

Zdroj: Human Capital League - online komunita pro profesionály v oblasti řízení lidí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Capital League