Aby mentorování fungovalo

Programy mentorování mohou pomoci novým zaměstnancům aklimatizovat se ve vaší firmě nebo posunout manažery s vysokým potenciálem na další úroveň. Aby byly efektivní, vyžadují však pečlivé plánování a dostatek času a potřebných zdrojů.

- Mějte jasný cíl. K mentorování je třeba přistupovat stejně jako k řadě dalších nástrojů pro rozvoj zaměstnanců. Zásadní je mít určitý cíl a ujasnit si, zda právě mentorování je nejlepší prostředek, jak jej dosáhnout.

- Rozhodněte, kdo bude mentorován. Musíte vědět, jaký druh lidí chcete zapojit do programu mentorování. Může jít o nové zaměstnance, manažery v první linii atd. Teprve podle toho se pak budete rozhodovat o vhodném mentorovi.

- Vytvořte základnu mentorů. Mentoři z řad vaší organizace by měli být maximálně dvě úrovně nad svými svěřenci, aby jim mohli poskytnout strategičtější pohled na chod firmy a zároveň ještě rozuměli jejich práci. Měli by mít dobré komunikační dovednosti a také schopnost zachovat důvěrný charakter vzájemné komunikace. Důležité také je, aby do mentorování měli chuť a mohli si vyčlenit potřebný čas.

- Dejte svému programu strukturu. Většina formálních mentorovacích programů trvá jeden rok. Váš může být kratší i delší, důležité však je, aby měl konec. Je totiž jednodušší získat lidi pro časově vymezenou aktivitu a vztah mentora s mentorovaným pak může pokračovat na neformální bázi. Určete také alespoň základní pravidla setkávání mentorů s mentorovanými.

- Připravte mentory, mentorované a jejich manažery. Program bude fungovat nejlépe, když každý bude rozumět svým cílům a základním pravidlům. Ujistěte se, že vědí o časové náročnosti programu a odpovědných osobách za určování agendy. Projděte si témata, kterým se mentoři chtějí věnovat.

- Hodnoťte efektivitu programu. Snažte se zhodnotit, jak úspěšně váš program probíhá. Sbírejte alespoň obecnou zpětnou vazbu od mentorů i mentorovaných a zajímejte se, zda byl program přínosný a co by se ještě mohlo zlepšit.

-kk-
Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World