Akční vzdělávání - praktický přístup k řešení problémů

Akční vzdělávání je pojem, který označuje přístup k řešení problémů a učení ve skupinách, s využitím skutečných problémů z pracovišť. V praxi vypadá tak, že jeden zaměstnanec prezentuje určitý svůj problém skupině dalších. Ti mu pokládají různé otázky, aniž by mu prvoplánově radili. Společně pak hledají řešení, zkoušejí je v praxi a opět se scházejí, aby se poučili ze svých zkušeností.

Tento způsob vzdělávání je přínosný hlavně v tom, že umožňuje jednotlivcům, týmům i organizacím vyčlenit si čas a přemýšlet o problémech. Aby mohl být úspěšný, musejí se jej zaměstnanci účastnit dobrovolně. Vhodná velikost skupin je od tří do osmi lidí. Ti by se měli nejprve domluvit na pravidlech, z nichž nejdůležitější je diskrétnost s poskytnutí stejného prostoru všem. Pomoci mohou i zkušenější externí facilitároři.

Skupiny zaměstnanců se zpravidla scházejí každých 6 týdnů na 2 až 3 hodiny, přičemž každý referující by měl mít k dispozici 30 až 40 minut. Tuto praxi je třeba udržovat přibližně půl roku, než se skupina rozhodne na změně nebo ukončení spolupráce.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com