Angličtina s jazykovou školou Elvis: Coffee at a buffet breakfast in a diner

V předchozích vydáních jsme se zabývali jídly z různých částí dne a v dnešním díle si shrneme doposud vydané články a také upozorníme na problematické jevy ve slovní zásobě zejména ve výslovnosti.

Coffee at a buffet breakfast in a diner

Jazyková škola Elvis poskytla portálu HR News sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi na témata gastronomie, cestování a pobývání v anglicky mluvících zemích, pro praktické použití při cestování a pobytech v anglicky mluvícím světě.

Texty odpovídají jazykové úrovni B1 – středně pokročilí.

Coffee at a buffet breakfast in a diner

V dnešním díle si shrneme problematickou slovním zásobu z předchozích dílů se zaměřením na výslovnost. Přibližně 80% studentů, i těch pokročilých, by nedokázalo přečíst název dnešního článku správně. Důvodem je podobnost s již dobře známými slovy a v takové podobnosti se totiž nejčastěji chybuje. Vzpomeňme si např. na notoricky známe slovíčko event /ɪˈvent/, jehož výslovnost si i plno vysoce postavených manažerů plete se slovíčkem even /ˈiːvn/.

The first set of words focuses on vocabulary connected with breakfast you can get at a hotel for instance.

The word hotel  itself sometimes causes problems. The correct pronunciation is:

hotel /həʊˈtel/ - the second syllable is stressed

Useful hints on pronunciation for breakfast:

 • buffet /ˈbʌfeɪ/ nebo /ˈbʊfeɪ/ = švédský stůl, občerstvení podávané formou ‘každý si veme co chce a kolik chce’ (na konci slova nevyslovujeme t, ale -ei jako např. ve slově ballet)
 • café /ˈkæfeɪ/ = kavárna (vyslovujeme na konci podobně jako buffet nebo ballet)
 • cereal /'sɪərɪəl/­  = cereálie (vyslovujeme jako slovo serial)
 • coffee /ˈkɒfi/ = káva (přízvuk je na první slabice, čili nevyslovujeme kofí ale kofi)
 • croissant /'krwæsɒnt/­ = croissant (vyslovujeme dohromady po ‘francouzsku’)
 • fruit /fruːt/ = ovoce (ve výslovnosti nevyslovujeme j )
 • yoghurt /'jɒgət/ = jogurt (vyslovujeme bez písmen hu)

The next set is aimed at vocabulary for lunch that could be difficult to pronounce confidently:

 • aubergine /ˈəʊbəʒiːn/ = lilek (vyslovujeme žín na konci slova, v AmE známé jako eggplant)
 • dessert /dɪˈzɜːt/ = desert (přízvuk je na druhé slabice, nikoliv na první jako u slova desert)
 • lamb /læm/ = jehněčí maso (nevyslovujeme b na konci slova)
 • lettuce /ˈletis/ = hlávkový salát (vyslovujeme jednoduše – letis)
 • menu /ˈmenjuː/ = menu (nevyslovujeme /meni/ ale s na konci)
 • raw /rɔː/ = syrový (vyslovujeme s dlouhým o)
 • salad /ˈsæləd/ = salát, směs zeleniny (přízvuk je na první slabice)
 • salmon /ˈsæmən/ = losos (často špatně vyslovované s L, salmon má nevyslovované L uprostřed slova)
 • serviette /ˌsɜːviˈet/ = ubrousek (přízvuk je na poslední slabice, známé též jako napkin)

Our last set is aimed at problematic vocabulary for dinner and words around it:

 • diner /ˈdaɪnə(r)/ = menší restaurace s občerstvením podávané 24 hodin, má blízko např. k motorestu (nevyslovujeme stejně jako dinner ale s ai uprostřed, příbuzné slovo k dine /dain/ - večeřet nebo obecně jíst hlavní jídlo dne)
 • vegetables /ˈvedʒtəblz/ = zelenina (vyslovujeme krátce každou slabiku a není ve slově ei, studenti chybně vyslovují a připodobňují výslovnost k table)
 • supper /ˈsʌpə(r)/ = poslední jídlo dne, menší večeře (nevyslovujeme jako super / ˈsjuːpə(r)/ jako např. ve slově superman)

All of the words listed above are very useful and B1 students should be aware of the special aspects of the way they are pronounced.

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou Elvis: Snídaně

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou Elvis: Nedělní oběd

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou Elvis: Oběd ve Spojeném království

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou Elvis: Večeře ve Spojeném království

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou Elvis: Coffee at a buffet breakfast in a diner