Aplikujte strategické řízení vůdčího talentu

Podle nedávného průzkumu Hay Group a Management Consultancies Association věří jen čtvrtina oslovených lídrů, že v jejich firmách funguje adekvátně proces řízení talentu. Celých 70 % přiznává potřebu změny.

Pro řadu firem leží jádro problému v nedostatku specializovaných zdrojů pro pochopení, co bude firma od svých lidí v budoucnu potřebovat. Namísto identifikace a doručení toho, co firma aktuálně potřebuje, se zaměřují na zvýšení celkové dodávky talentů v naději, že budoucí poptávku pokryjí. Vhodnější strategický přístup v oblasti řízení talentů hodnotí aktivity skrz několik faktorů:

- Pochopení klíčových prvků. Zvažte čtyři otázky. Jak bude firma v budoucnu strukturována? Jaký to bude mít dopad na formu a počet požadovaných rolí? Jaký typ lídrů bude firma potřebovat pro plnění budoucích cílů? Jak vyhovuje současná dodávka talentů a jaký je rozkol mezi dodávkou a poptávkou?

- Ptejte se „proč?“. Firmy by měly chápat přesně důvod rozvíjejí talentů pomocí dekódování podnikatelské strategie popsané v předchozím bodu.

- Mějte přehled o své zásobě talentů. Abyste evidovali současné dispozice a budoucí potřeby, jsou nutné pravidelné revize firemního talentu. V řadě organizací berou tuto fázi řízení talentů na vědomí, mají ale tendenci přenechávat posouzení na třetí straně.

- Podporujte růst svých talentů. K vyrovnání nerovnováhy mezi dodávkou a poptávkou byste měli „nakupovat“ talent pouze v případě nezbytné nutnosti. Raději se zaměřte na pěstování talentů pohybem rolí po firemních odděleních. Lidé s vysokým potenciálem tak dostanou možnost ukázat před povýšením své schopnosti za rámec svých standardních zón.

- Umožněte tok talentu. Optimalizací rozmístění talentu po firmě umožníte budoucím lídrům maximální možný vliv. Zajistěte, aby talent tekl tam, kde je nejvíce potřeba a kde může nelépe růst. V úspěšných firmách se dává zodpovědnost za řízení talentu vedoucím oddělení a HR.

- Neztraťte střed zájmu. Ve většině firem se spokojí se stádii „vědomí“ a „růstu“ procesu řízení talentů, ale selhávají, když přijde na dekódování strategie odůvodnění a podpory proudění talentu firmou.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management