Business Brunch® 2024: Vzdělávání s přesahem

Business Brunch® představuje inspirativní vzdělávací událost, která je určená pro manažery, personalisty a ředitele z různých firem. Letošní odborné přednášky se zaměří například na budování důvěry, na odvážné a učící se organizace. Hlavním lektorem Business Brunch® je již tradičně František Hroník, zakladatel společnosti MotivP, která akci připravuje.

František Hroník, MotivP

I v roce 2024 se setkání Business Brunch® bude konat v online formátu. Pro zajištění kvalitního přenosu bude využito profesionálního vysílacího studia s moderní technikou. Součástí setkání jsou také virtuální kurzy, videa a tištěné příručky. 

Témata pro rok 2024:

Budování důvěry - 2. 4. 2024

Svět se dal do pohybu již před pandemií. Pohyb zpochybnil mnohé jistoty, ale také se zvýšila nedůvěra. Přitom důvěra je pro organizace klíčová, aby mohly být úspěšné. Je to důvěra v sebe, ve svou prospěšnost, v orientaci na druhé, které stojí mimo ni. Rozvoj důvěry společnosti neznamená naivitu. Důvěra je leckdy spojována s pocity jistoty. Jenže pravý opak je pravdou.

Důvěra a nejistota jsou nerozlučnou dvojicí. Předpokladem důvěry je otevřená komunikace, respekt a vzájemnost. Důvěra z hlediska psychologického, sociologického, manažerského je základním kamenem euroamerické civilizace. V dnešní emoční a dezinformační době získává na ještě větší důležitosti. Důvěra nás bude provázet i dalšími tématy. Jaký je vztah mezi důvěrou a kontrolou?

 • Proč je pro organizaci důležitá důvěra? 
 • Co způsobuje nedůvěru?
 • Jak se taková důvěra buduje?
 • Co je často spojováno s důvěrou?

Odvaha ke změně a odvážná organizace - 23. 7. 2024

Na našem - vašem Business Brunch® budeme prolínat individuální a organizační rovinu. Už v dávných dobách se mluvilo o odvaze a statečnosti jako o ctnosti, bez které ostatní ctnosti nemohou být. Archaické slovo ctnost si můžeme nazvat v dnešním jazyce jako zdatnosti či kompetenci. Odvaha se může projevit v různých oblastech a dnech našeho života.

Ve své podstatě je odvaha vystoupení ze zóny komfortu. Je to odvaha být, odvaha ke zklamání, ale i odvaha se nebránit. Rozpracujeme si nejrůznější odvahy. Budeme mluvit o tom, co si představit pod odvážnou organizací a proč je důležité vytvářet prostředí, ve kterém je odvaha podporována, včetně odvahy k neúspěchu. Proč potřebujeme odvážnou organizaci? Protože otevírá nové možnosti. Pojďte s námi hledat nové možnosti. 

 • Co to vlastně je odvaha?
 • Jaké jsou časté mýty o odvaze?
 • Jak souvisí odvaha s organizací?
 • Proč je odvaha v organizaci důležitá?
 • Co se může stát člověku a/nebo organizaci, když nemá odvahu dělat změny?

Pocit vlastní hodnoty - 8. 10. 2024

Budeme se zabývat pociťováním vlastních možností. Velmi často můžeme slyšet, že generace, které vyrostly v blahobytu, jsou méně odolné a zranitelné. Proto se znovu objevuje koncept nezdolnosti. Budeme se zamýšlet nad tím, proč je nezbytné stát se odolným, ale také zůstat křehkým a zranitelným, a jak jedno nejde od druhého oddělit. Když bychom si vytvořili brnění, přes které by se nás nic nedotklo, tak se staneme neživotnými.

Nezdolností a křehkostí se budeme zabývat nejen individuálním rozměrem. Například se může dočíst, jak která banka prochází zátěžovými testy. Každá organizace potřebuje mít pocit vlastní hodnoty, být odolná, zvládat nejistoty a nepříznivé podmínky. Když jedem na hranici svých možností, tak nezbytně zažíváme neúspěchy.  

 • V čem tkví pocit vlastní hodnoty?
 • Dá se budovat vlastní hodnota?
 • Souvisí to se sebevědomím?
 • Co je důležité budovat dohromady s odolností?
 • Proč je dobré být zranitelným?

Učící se organizace dnes - 17. 12. 2024

Je to již mnoho let, kdy Peter Senge vydal publikaci, která vzbudila rozruch. Má co říci i dnes? Jak se posunula během posledních let a jak se prolíná s knowledge managementem. Učící se organizace je dynamickým systémem, který se nepřetržitě adaptuje a hledá zlepšení. Naplňuje model RAP, tedy od reakce, přes adaptaci k prosperitě.

Učící se organizace vytváří prostředí permanentních změn a inovační kulturu, která narušuje status quo. Učící se organizace posiluje sebeřízení, odpovědnost, strategické a designové myšlení každého spolupracovníka. Budeme si vnášet konkrétní příklady z různých organizací a vytvářet vědomí, že žádná z nich nemůže říct, že už se vše naučila. Taky budeme mluvit o tom, že učící se organizaci nelze redukovat na propracovaný systém vzdělávání. 

 • Co to znamená učící se organizace?
 • Jak se změnil management organizace za poslední roky?
 • Proč je důležité vzdělávání v organizaci?

Zajistěte si přístup ke všem tématům Business Brunch® za zvýhodněnou cenu 4 990 Kč bez DPH právě teď!

FRANTIŠEK HRONÍK

Hlavním lektorem Business Brunche je František Hroník, který vystoupí na každé z 6 událostí. František Hroník je původním vzděláním klinický psycholog, který se již několik let věnuje řízení lidských zdrojů, managementu a koučinku. Je autorem několika odborných publikací v oblasti personální psychologie a v byznys prostředí se sám aktivně pohybuje.

V roce 1996 založil vzdělávací a poradenskou agenturu MotivP, která patří V České Republice a na Slovensku ke špičce svého oboru. Díky svému progresivnímu přístupu a využívání moderních metod a technologií ve firemním vzdělávání patří František Hroník k nejuznávanějším českým psychologům v oblasti personální psychologie.

PŘIHLÁŠKA NA BUSINESS BRUNCH