Cesta k dokonalejší a výkonnější pracovní síle

Pokud firmy usilují o dokonalejší a dlouhodobě výkonnější zaměstnance, měly by se soustředit na řízení výkonnosti a rozvoj svých pracovních sil. V první řadě by měly vytvořit zdokumentovaný a systematický proces náboru, aby si zajistili přijímání co nejkvalitnějších lidí. Je třeba také otevřeně a jasně komunikovat se zaměstnanci a poskytovat zpětnou vazbu.

Zaměstnance je třeba řídit tak, aby se jejich zájmy spojily s cíli a očekávanými výsledky organizací. Důležité je motivující pracovní prostředí. Efektivní mohou být i pravidelné čtvrtletní porady pro zhodnocení výkonnosti a stádií plnění jednotlivých úkolů. Dále se doporučuje zavést systém odměňování zaměstnanců za úspěchy. Firmy by měly poskytovat možnosti vzdělávání a profesionálního rozvoje zaměstnanců. Pokud ani po těchto snahách nepodaří dosáhnout požadované výkonnosti, je na místě otázka zhodnocení případného ukončení pracovního poměru daného zaměstnance.

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR