Co přinesl špičkově obsazený seminář BOZP a odškodňování pracovních úrazů

Dne 31. května 2017 uspořádalo nakladatelství Verlag Dashöfer a jím provozovaný portál BOZPprofi v Praze seminář „BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech“.

Organizátoři doufají, že odborná veřejnost přivítá, že všichni tři protagonisté souhlasili zopakovat akci 3. října a se stejným programem vystoupit v Olomouci.

Podrobnosti a přihlašovací formulář naleznou zájemci ZDE

Cílem semináře bylo zprostředkovat profesní hlediska osob zúčastněných na řešení a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich kombinací přispět jak k většímu porozumění procesům, které řešení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání provázejí, tak k posílení vědomí potřeby důkladné prevence vzniku poškození zdraví na pracovištích.

Seminář obdržel záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí a Českomoravské konfederace odborových svazů. Institucionálně seminář podpořily Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství při VŠB TU a Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví.

V prvním bloku nazvaném Pracovní úrazy, nemoci z povolání a BOZP vystoupil Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády ČR pro BOZP a člen týmu expertů pro oblast BOZP při ČMKOS, který celou akci také moderoval.

Na úvod přiblížil statistiku pracovní úrazovosti, která pro uplynulý rok vykazuje některá dílčí zlepšení, na druhou stranu se poměrně výrazně zvýšil počet prostonaných hodin.

Poté pan Křepinský připomněl význam školení i hlavních preventivních opatření, která se uplatňují při předcházení úrazům a zakončil rekapitulací toho, jak se vede dokumentace o úrazech, jak se úrazy vyšetřují, a jaká jsou základní opatření, která by měl zaměstnavatel přijímat pro předcházení onemocněním z povolání.

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a soudní znalec v oboru pracovní lékařství navázal po přestávce jako zástupce oboru pracovní medicíny a poskytovatelů pracovnělékařské péče.

Přiblížil současný způsob uznávání nemocí z povolání i s některými jeho spornými momenty, fungování systému prohlídek a posudkové péče. Pozastavil se u odvolání proti posudku a také se dotkl připravované velké novely zákona o specifických zdravotních službách, která ovlivní i systém pracovnělékařských služeb a která v době konání semináře byla na projednání v Senátu. Doc. Hrnčíř se zdržel také u několika případů zneužívání systému odškodňování z historie i současnosti.

V odpoledním bloku vystoupil JUDr. Martin Mikyska, advokát a soudní znalec, který postoupil v procesu uznávání úrazů a poškození zdraví ještě dál a hovořil o tom, kdo jsou strany sporu při soudní dohře, jaká mají stanoviska, co soud posuzuje a k čemu všemu přihlíží. Zvláště se zastavil u případů krácení odškodnění. Nechybělo několik kazuistik a popisů sporů, včetně doporučení, co měli účastníci učinit pro zvýšení šance na úspěch při jejich vedení.

Blok JUDr. Mikysky volně přešel do téměř hodinu trvající diskuse, kde na dotazy účastníků odpovídali postupně všichni tři vystupující.

Seminář přilákal přes stovku posluchačů, a beze sporu jej lze považovat za úspěšný. To bylo dáno především špičkovým obsazením osobnostmi přednášejících, ale k zájmu jistě přispěl i nedostatek zdrojů odborných informací k této problematice.