Vyhrajte vstupenku na seminář o odškodňování pracovních úrazů - Praha, 10.5.2017

Přijďte na na lektorsky špičkově obsazený seminář BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech, kde se v jeden den představí hlediska bezpečnostního technika, advokáta a soudního znalce v oblasti pracovního lékařství.

Seminář pořádá nakladatelství Verlag Dashöfer a portál BOZPprofi 31. května 2017 v Praze.

Na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání se ze svých odborných perspektiv podívají:

- Robert Křepinský (osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, předseda legislativního výboru při Radě vlády pro BOZP),
- JUDr. Martin Mikyska (advokát a soudní znalec),
- doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA (přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, soudní znalec v oboru zdravotnictví).

Kombinace tří různých profesních hledisek na odškodňování pracovních úrazů v rámci jedné akce by měla přispět jak k většímu porozumění procesům, které řešení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání provázejí, tak k posílení vědomí potřeby důkladné prevence vzniku poškození zdraví v souvislosti s prací.

Velký prostor bude vyhrazen pro diskusi nad otázkami účastníků, vyplývajícími z jejich vlastní zkušeností v praxi, a následné výměně zkušeností.

Při objednání prostřednictvím tohoto odkazu získáte 15 % slevu oproti standardnímu účastnickému poplatku (standardní vložné je 3 490 Kč + DPH).

Můžete také zkusit štěstí v naší soutěži. Vylosujeme jednoho účastníka, který získá volnou vstupenku. Soutěž probíhá do 23. 4. 2017.

Soutěž o volnou vstupenku na seminář

Soutěž byla ukončena. Volný vstup na seminář vyhrává pan Pavel Š. ze společnosti Fujikoki Czech s.r.o. Gratulujeme!

Seminář je určen

bozpprofi.cz

  • odborně způsobilým osobám v prevenci rizik a managementu BOZP,
  • zástupcům zaměstnavatelů,
  • zástupcům orgánů státního dozoru a státní správy,
  • personalistům a mzdovým účetním,
  • zaměstnancům pojišťoven,
  • poskytovatelům pracovnělékařských služeb,
  • právníkům s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce.

Podrobný program a další informace najdete na této stránce.

Články v sérii

Aktuální

Vyhrajte vstupenku na seminář o odškodňování pracovních úrazů - Praha, 10.5.2017

Aktuální

Vyhrajte vstupenku na seminář o odškodňování pracovních úrazů - 3.10.2017, Olomouc