Vyhrajte vstupenku na seminář o odškodňování pracovních úrazů - 3.10.2017, Olomouc

3. října 2017 se bude v Olomouci konat špičkově obsazený seminář Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech.

Na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání se ze svých odborných perspektiv podívají:

Robert Křepisnký (OZO v prevenci rizik, zástupce zaměstnavatele),
JUDr. Martin Mikyska (advokát a soudní znalec),
doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA (soudní znalec v oboru pracovní lékařství).

Akce navazuje na podobný seminář pořádaný na konci května v Praze.

Pokračování přinese navíc další perspektivu, protože v roli aktivních přísedících budou přítomny JUDr. Irena Machátová a paní Michaela Kydalková, hlavní metodičky Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.

Kombinace tří různých profesních hledisek na odškodňování pracovních úrazů v rámci jedné akce by měla přispět jak k většímu porozumění procesům, které řešení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání provázejí, tak k posílení vědomí potřeby důkladné prevence vzniku poškození zdraví v souvislosti s prací.

Velký prostor bude vyhrazen pro diskusi nad otázkami účastníků, vyplývajícími z jejich vlastní zkušeností v praxi, a následné výměně zkušeností.

Při objednání prostřednictvím tohoto odkazu získáte 15 % slevu oproti standardnímu účastnickému poplatku (standardní vložné je 3 490 Kč + DPH)

Můžete také zkusit štěstí v naší soutěži. Vylosujeme jednoho účastníka, který získá volnou vstupenku.

Soutěž o volnou vstupenku na seminář

Ve spolupráci s pořadateli - společností Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. a portálem BOZPprofi - jsme pro vás připravili soutěž o vstupenku.

Soutěž probíhala do 28. 8. 2017.

Volnou vstupenku vyhrála paní Dominika Z. ze společnosti Aluminium Group, a. s. Gratulujeme!

Pravidla soutěže.

Seminář je určen

  • odborně způsobilým osobám v prevenci rizik a managementu BOZP,
  • zástupcům zaměstnavatelů,
  • zástupcům orgánů státního dozoru a státní správy,
  • personalistům a mzdovým účetním,
  • zaměstnancům pojišťoven,
  • poskytovatelům pracovnělékařských služeb,

    právníkům s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce.

Podrobný program a další informace najdete na této stránce.

Články v sérii

Aktuální

Vyhrajte vstupenku na seminář o odškodňování pracovních úrazů - Praha, 10.5.2017

Aktuální

Vyhrajte vstupenku na seminář o odškodňování pracovních úrazů - 3.10.2017, Olomouc