Digitalizace zákaznického servisu Motivu P vnáší do vzdělávání nový rozměr

23 let na trhu, 500+ zákazníků, 1000+ školicích dní ročně, 20 zaměstnanců, 20 lektorů a 20 assessorů. To jsou čísla, která charakterizují vzdělávací Agenturu MotivP zastávající dnes už pevné místo na trhu vzdělávání. I přes tradiční hodnoty, jako je poctivost, prospěšnost a profesionalita, drží takhle firma rychlý krok s dobou a digitalizace se absolutně nebojí. Co to obnáší? Nahlédněte do zázemí jejího zákaznického servisu a podpory vzdělávání!

Tiskárna Agentury MotivP

Agenturu jsem navštívila v jejich sídle v Brně, abych se dozvěděla více o tom, co podle svých vlastních slov dělá pro klienty a účastníky kurzů, assessment a development center jinak. Co vnímá jako svou přidanou hodnotu na vzdělávacím trhu.

„Neustále hledáme cesty, jak vyjít našim klientům vstříc a vyhovět jejich rozdílným potřebám a preferencím. Nechtěli jsme ale jít cestou typické zákaznické podpory, a tak jsme vytvořili Filipa,“ sdělil mi úvodem setkání Martin Jelínek,obchodní a marketingový ředitel Agentury MotivP.

Filip je de facto centrální interní systém, který propojuje veškerá data společnosti a za kterým zároveň figurují reální lidé. Zaměstnanci firmy, kteří nicméně v zákaznickém servisu figurují navenek vůči klientům a účastníkům jako jedna kontaktní osoba, na kterou se mohou kdykoliv obrátit a která jim během pár minut odpoví. Filip tak nabourává tradiční model podpory vzdělávacích služeb, kdy s klientem komunikuje paralelně více osob, od projektového manažera přes lektora až po helpdesk a celá konverzace se často protahuje čekáním na odpověď nebo podklady.

Jak Filip pomáhá klientům a účastníkům, kteří hledají odpovědi na své otázky, si můžete přečíst zde.

Inovativní systém, který si Agentura MotivP sama vyvinula, toho však umí mnohem víc, než jen naslouchat zákazníkům a odpovídat na dotazy. Jako interní CRM umožňuje zároveň přijímat poptávky a vytvářet nabídky na firemní vzdělávání a ohlídat celý proces práce u klientů napříč jednotlivými fázemi.

Televize s online hodnocení účastníků kurzů

Filip dokáže také automaticky zasílat personalizované zprávy účastníkům kurzů. Například týden před akcí rozešle email s dotazem na očekávání, virtuálním kurzem či jinými podklady k uvedení do vlastní problematiky, které pomáhají následně zpřesnit otázky účastníků na vlastní akci. Den po akci, jakmile se účastníkům v hlavě téma uleží, naopak požádá o sdílení online zpětné vazby. Díky tomu pak dokáže v reálném čase vyhodnocovat, co účastníky zajímá, o čem se chtějí dozvědět, anebo, co se jim na kurzu líbí/nelíbí. Metodici tak mohou rychle reagovat například možnou úpravou témat nebo náplně dlouhodobějších kurzů, popřípadě také uzpůsobit vhodný výběr lektora pro danou cílovou skupinu. Získaná data jsou navíc užitečným komplexním podkladem pro firmu zadavatele při rozhodování o dalších vzdělávacích plánech a potřebách.

Součástí celého systému je i vlastní plně vybavené tiskové centrum, které MotivP neustále rozšiřuje. Zde se připravují veškeré tištěné učební materiály pro lektory a účastníky kurzů, ale i jakékoliv další brandované tiskoviny či letáky. Systém je velmi intuitivní a dokáže např. velmi jednoduše kompletovat veškeré výukové materiály pro daný kurz. Podle unikátního čárového kódu přiděleného každému tiskovému podkladu si pracovník už jen na obrazovce navolí, jaké materiály potřebuje. Zda bude tisknout prezentaci (které se automaticky přidělí další náležitosti, např. o lektorovi a termínu kurzu apod.), konkrétní případové studie či jiné přílohy. Zároveň zvládá pohlídat, které materiály už daný lektor či účastník obdržel, zamezuje tak zbytečnému plýtvání a šetří čas. Z původní takřka dvouhodinové přípravy materiálů je dnes 5-8 minut, během kterých jsou kompletní podklady pro výuku hotové a připravené k vyzvednutí nebo rozesílce.

Tiskárna Agentury MotivP

„Celý systém jsme si naprogramovali sami, abychom do jisté míry zautomatizovali oblasti, kterým se věnujeme opakovaně. Výhodou je celkové zrychlení, nastavený proces a eliminace chybovosti,“ uvedl Martin Jelínek.„Naší vizí je vytvořit z Filipa plnohodnotného asistenta, který HR lidem pomůže v oblastech, na které nemají čas nebo chuť se jim věnovat... Pomůže nejen s administrativou okolo kurzů, řešením dotazů, ale kompletně i s výukovými podklady, anebo třeba dalšími službami jako např. tisk interních materiálů, překlady manuálů nebo klidně i titulky do výukových videí,“ doplnil.

Při zmínění videí mi nedalo a nechala jsem se na závěr návštěvy Martinem Jelínkem provést také po vlastním televizním a střihovém studiu MotivuP, která zabírají dvě místnosti. Díky nim společnost natočila a profesionálně upravila už více než 6000 videí –  rozhovorů, přednášek, lifestreamů, osobních medailonků, promovideí či náborových videí a teaserů ke vzdělávacím akcím.

Střihové studio Agentury MotivP

„První video jsme natočili ještě s externím dodavatelem na konferenci pro 450 lidí a řadou zajímavých řečníků. Byl to úžasný materiál. Později přišla poptávka na virtuální kurzy, a tak jsme to rozjeli sami interně. Je to práce, ale zároveň i náš koníček,“ sdělil Martin Jelínek.

Na MotivP TALKS tak dnes můžete zdarma sledovat online záznamy z českých a slovenských konferencí. Nebo můžete zhlédnout některý z nabídky virtuálních kurzů, se kterými se jistě setkáte i v případě, že se stanete účastníkem kurzu pod taktovkou MotivP – Filip vás na ně jistě rád upozorností.

Články v sérii

Aktuální

Filip – i virtuální podpora firemního vzdělávání může mít lidskou tvář

Aktuální

Digitalizace zákaznického servisu Motivu P vnáší do vzdělávání nový rozměr

Aktuální

Nahlédněte do zázemí a služeb agentury Motiv P