Dobrý vůdce dobrým koučem

Chcete-li formovat budoucí vůdce, začněte je učit již nyní. Efektivní vůdce umí dobře komunikovat, a proto také může být dobrým učitelem. Článek shrnuje rady, jak být efektivním koučem.

- Není to o vás, ale o nich. Když komunikujete, nejde o vás, ale o lidi, s nimiž komunikujete.

- Studujte své studenty. Dobrý kouč zná nejen studijní materiály, ale i své svěřence.

- Vytvořte bezpečné prostředí, kde se studenti nebudou bát riskovat. Lidi, které rozvíjíte, by se neměli bát chyb.

- Mělo by z vás vyzařovat nadšení i smysl. Rozdíl mezi průměrným učitelem a dobrým koučem není v odbornosti, ale v nadšení pro sdílení informací a odbornosti se studenty.

- Sdílejte vytyčování cílů. Pomozte studentům vidět rozdíl mezi tím, kde jsou a kde by měli být.

- Komunikujte jasně a jednoduše. Pamatujte si, že kontext je vždy důležitější než obsah.

- Nemusíte vědět všechno. Buďte upřímní v tom, co víte a nevíte. Nesnažte se vymýšlet nepravdivé odpovědi, abyste nepřišli o důvěryhodnost.

- Učte s nadšením. Efektivní učení není jen o datech. Je osobní a zapálené. Učebnici si může přečíst každý sám.

- Opakujte. Lidé se nejvíce naučí, když jim nové věci předložíte více než jednou. Využijte sumáře, doplňkové poznámky, testy nebo pokládejte otázky.

- Ptejte se na dobré otázky. Efektivní kouč chápe, že učení je o zkoumání neznámého a to začíná otázkami.

- Přestaňte posílat data, učte přemýšlet. Učte efektivnímu uvažování, které dlouhodobě zlepšuje učení.

- Přestaňte mluvit a poslouchejte. Efektivní učení je dvousměrný proces. Měl by to být dialog mezi studenty a učitelem.

- Nechte studenty učit se navzájem. Dobrý kouč ví, že studenti dokážou navzájem komunikovat a učit se mnohokrát efektivněji než jen od něho.

- Různí studenti vyžadují různý přístup. Někdo se učí lépe vizuálně, někdo auditivně apod. Používejte proto mix vzdělávacích metod.

- Nikdy nepřestávejte koučovat. Budujte kvalitní vztah se studenty, který neskončí s lekcí. Měl by to být pokračující proces.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com