Flexibilita, spolupráce, inovativnost – naučte to i vaše týmy

Dynamika změn ve stávajícím podnikatelském prostředí vyžaduje komplexní uvažování, rychlé rozhodování a zároveň schopnost nebát se převzít odpovědnost. Zaběhnuté fixní postupy už často nestačí. Je třeba umět reagovat hned, s klidem a jasným záměrem při využití dostupných zdrojů a možností organizace. Rádi byste tomuto způsobu práce naučili i vaše kolegy a týmy? Přihlaste je na unikátní workshop Nový rozměr od AKADEMIE Libchavy.

Raymond van Driel a Simona Trávníčková, Workshop Aplikovaná Improvizace, Koučink Akademie

Workshop Nový rozměr, který pořádá AKADEMIE Libchavy, přináší inspiraci pro ředitele, vedoucí a manažery pracující ve firemním, státním, školním či neziskovém sektoru.

Účastníkům ukáže, jak maximálně využít manažerských schopností a znalostí. Zaměří se na to, jak konstruktivně přistupovat ke všudypřítomné změně, být k ní otevřenější, flexibilnější a jednodušeji se adaptovat na měnící se podmínky.

Klíčové schopnosti a dovednosti, které workshop rozvíjí:

  • týmová kreativita – schopnost přijímat nápady druhých a společně tvořit,
  • emoční inteligence – porozumění sám sobě i druhým, situacím a vztahům,
  • adaptabilita – schopnost přijímat změny jako přirozenou součást života,
  • inovativnost – zaměření se na inovace a hledání nových řešení,
  • prozákaznický přístup – orientace na zákazníka a na jeho potřeby,
  • empatie – vnímání, co se skutečně v komunikaci děje, a reagování ve prospěch celé situace.

Workshop využívá techniky aplikované improvizace, které si lze představit jako soubor interaktivních a hravých postupů, jak lépe spolupracovat s lidmi a získat při tom kýžený užitek. Díky nim se účastníci naučí vytvářet ve své firmě či týmu bezpečné prostředí pro hledání variant řešení a pozitivní podmínky pro přijetí změny jako součást vývoje.

Přečtěte si reportáž z dubnového termínu workshopu.

Lektoři kurzu

Raymond van Driel – mezinárodní lektor, facilitátor a odborník na problematiku spolupráce. Jeho tréninky využívají firmy jako Pixar, Google, Apple nebo Microsoft. Spolupracuje i s univerzitami Stanford, Harward či Maastricht. Raymond je zároveň autorem jednoho z klíčových modelů aplikované improvizace – P.L.A.Y.!, který představuje základní principy improvizačního myšlení ve firmách a pomáhá tvořit agilní týmy, u nichž podporuje hodnoty jako otevřenost, respekt, odvaha, transparentnost.

Simona Trávníčková – zkušená lektorka a koučka AKADEMIE Libchavy, specialistka na aplikovanou improvizaci a zážitkovou pedagogiku. Věnuje se oblasti seberozvoje a aplikaci technik improvizace do profesního a osobnostního života a rozvoji firemních týmů skrze vlastní zážitek. Na kurzech používá tyto techniky pro uvolnění jejich kreativního potenciálu, posílení sebevědomí, práci se změnou, chybou, na trénink prezentačních dovedností a leadership trénink.

Poslechněte si společný videorozhovor lektorů, ve kterém metodiku aplikované improvizace představují. 

Zúčastněte se workshopu

Využijte jedinečné příležitosti zúčastnit se workshopu Nový rozměr, který představuje metodiku aplikované improvizace.

Přihlaste se na ochutnávkové setkání

Více informací naleznete na www.novyrozmer.cz. O problematice aplikované informace si můžete přečíst také ve článku.

Své dotazy můžete směřovat také na bubnova@akademiesro.cz.

Články v sérii

Aktuální

Aplikovaná improvizace nás učí otevřenosti a flexibilním reakcím na změny

Aktuální

Flexibilita, spolupráce, inovativnost – naučte to i vaše týmy