HR živě: Co vlastně znamená HR business partnerství?

HR business partner není pošťák přenášející zprávy mezi HR a managementem. Není to ani izolovaný vědátor zavřený ve své kanceláři, kde vytváří nejrůznější postupy bez kontaktu s realitou. A není to ani direktivní jedinec, který nutí manažery, aby dělali to, co si právě vzpomněl.

HR živě 2011: dikuse na téma HR business partnerství

Tímto vysvětlením otevřel personální ředitel společnosti Coca-Cola Hellenic Ondřej Slabý diskusní skupinu na téma HR business partnerství (HRBP) na konferenci HR živě. Ta proběhla 22. listopadu ve vzdělávacím středisku společnosti Hewlett-Packard v Praze. Spolu s Ondřejem Slabým moderoval tuto diskusní skupinu majitel a senior konzultant společnosti Image Lab Vratislav Kalenda.

Účastníci diskuse – manažeři HR ze společností Allianz, Vodafone, Crocodille, Komerční banka, Merck, Léčebné lázně Bohdaneč nebo Státního fondu životního prostředí – pak formulovali témata, o kterých by se v souvislosti s HRBP chtěli dozvědět více. Jednoznačně převládalo téma teoretického vymezení modelu HR business partnerství a role HR business partnera ve firmě.

Ondřej Slabý představil koncept HR business partnerství tak, jak jej formuloval „HR guru“ Dave Ulrich ve své knize Human Resource Champions (Harvard business school press, 1996). Ten sestává ze čtyř vzájemně propojených funkcí – strategický partner, zprostředkovatel změny, odborný specialista a oblíbenec zaměstnanců.

Následovala diskuse o tom, zda má být HR business partner „oblíbencem zaměstnanců“, s čímž většina přítomných diskutérů nesouhlasila. Důležitější je podle nich to, aby byl tento zástupce HR oddělení respektován. Ani Ondřej Slabý se s myšlenkou oblíbence zaměstnanců příliš neztotožňuje, a tak představil „Slabého modifikovaný Ulrichův koncept“. Ten nahrazuje „oblíbence zaměstnanců“ pojmem „tým“.

S kladným ohlasem se však u účastníků setkala myšlenka Dava Ulricha „outside/in“ - dívat se na HR zvenku očima externího a interního zákazníka – a samotná podstata konceptu HR business partnerství – zapojení HR do business plánu firmy jakožto článku s přímým vlivem na generování zisku.

Účastníky dále zajímalo, čím se liší HR business partner od HR konzultanta a či HR specialisty v servisní roli vůči managementu. Diskusi na toto zahájil Vratislav Kalenda popisem změn v zaměření rolí HR dle Ulrichova HR delivery modelu. Ten počítá s HR jako s kontaktním bodem mezi HR a managementem. Diskutující se shodli na tom, že je třeba intenzivně pracovat s manažery, kteří dosud nebyli zvyklí uvažovat o tom, jak formovat své lidi a očekávali to od HR. HR jako business partner má tudíž za úkol vytvářet systém, v němž budou manažeři kultivovat lidský kapitál firmy.

V závěru diskusního panelu byl kladen důraz na to, zda a jak lze prokázat přínos HR jakožto business partnera prostřednictvím KPIs. Ukázalo se, že HR manažeři používají v praxi řadu měřících nástrojů od průzkumů spokojenosti zaměstnanců po vykazování počtu zaměstnanců, kteří byli povýšeni v určitém časovém období. Souhrnný přehled měřitelných přínosů předložil opět zástupce Image Lab Vratislav Kalenda.

Za nejdůležitější výstup diskuse považovali účastníci nutnost delegovat řízení lidí na manažery. Potěšila je shoda se svými kolegy a současnými teoretickými koncepty, že jdou ve své práci správným směrem.

Diskusní setkání HR živě proběhlo 22. listopadu 2011 v Praze. Uspořádal je vzdělávací a poradenský portál EduCity ve spolupráci se vzdělávacími společnostmi Image Lab, Cadet Go a Interquality a vzdělávacím centrem společnosti Hewlett-Packard. V pořadí již osmnáctá akce HR živě nesla název „HR pro business“ a dostála formátu odborné konference, na níž nemluví přenášející, ale účastníci. Připravila čtyři dopolední a čtyři odpolední diskusní bloky, v nichž spolu vždy v samostatné konferenční místnosti diskutovalo osm až deset HR manažerů na téma talent managementu, interního vzdělávání a koučinku, systémů odměňování a HR business partnerství.