Inovace aneb aktuální stav oblasti výzkumu a vývoje

Jak je nám dobře známo, pro úspěch všech obchodních odvětví je velmi důležitá inovace. Díky inovaci je možné dodávat nové nebo vylepšené výrobky, procesy a služby. Situace ve Velké Británii je v oblasti inovace následující. Některé výroby se z této země stěhují do zemí s nižšími náklady a z toho plyne nebezpečí, že výzkum a vývoj je bude následovat. Toto nebezpečí hrozí právě proto, že pro vývoj mnohých procesů a výrobků je potřebné, aby produkce a inovace byly propojeny na místě.

Vláda Velké Británie tuto situaci již rozpoznala a rozhodla se vědu a inovaci podstatně podporovat, mj. i daňovými výhodami. Současně bude rozšířena intenzivní spolupráce mezi univerzitami a společnostmi z Velké Británie. Výzvou zmiňovaného projektu je, aby propojil co nejvíce firem s univerzitami a vytvořil nejefektivnější způsob spolupráce.
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management