Inspirace od sportovních koučů

Právě probíhající olympijské hry vybízejí k tomu, nechat se inspirovat trenéry, kteří dokáží přivést sportovce ke špičkovým výkonům. Před dvěma lety například vydal Kanadský olympijský výbor studii vztahu koučů a sportovců, z níž vyplývá, že trenéři musejí splňovat následujících pět předpokladů, aby mohli vychovávat šampióny.

  1. Pomáhat sportovci, aby rozvíjel povědomí o sobě samém.

  2. Budovat silný profesionální vztah se sportovcem.

  3. Vytvářet optimální tréninkové prostředí.

  4. Zajistit finanční a další podpůrné systémy.

  5. Řídit olympijské prostředí.

Server Harvard Business Review se těmito doporučeními inspiroval a přetvořil je do podoby rad pro firemní prostředí. Jak tedy může manažer v roli kouče pomoci svým podřízeným k vynikajícím výkonům?

1. Stavte rozvojové plány svých podřízených na jejich talentech a zájmech

Vyvarujte se tendence vytvářet rozvojové cíle jen na základě potřeb vaší organizace. Buďte kreativní a hledejte cesty, jak naplnit tyto potřeby a zároveň rozvíjet zaměstnance v tom, v čem je nejlepší a co ho nejvíce zajímá. Začněte u zdokonalování silných stránek, nikoli nápravy těch slabých.

2. Budujte vztah založený na důvěře a respektu

Ukažte, že máte zájem naslouchat a jste otevření novým myšlenkám. Budujte prostředí upřímné oboustranné komunikace. Nevíte-li si s něčím rady, nic nepředstírejte a najděte pomoc u někoho, kdo bude vědět.

3. Proveďte audit pracovního světa svého svěřence

Je napojen na klíčové hráče, kteří mu mohou pomoci? Zná své motivátory a ví, jak je ovlivňovat? Jaké změny v obsahu či dalších aspektech jeho práce mohou dokáží zapojit jeho rozvojové cíle do jeho každodenního pracovního života?

4. Odstraňte překážky na cestě svého svěřence k úspěchu

Co mu brání v tom, aby dosáhl rozvojových cílů, které jste si společně vytyčili? Je to čas, jsou to peníze nebo něco jiného? Zajistit podporu je vaše práce.

5. Ukažte organizaci z pohledu, který váš svěřenec nevidí

Vaše znalost klíčových hráčů, historie vaší organizace a její politiky je pro vaše svěřence velmi důležitá. Učte jej proto nahlížet na vaši organizaci jinak, než na ni dosud nahlížel a vidět nové možnosti a strategie.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review