Investice do rozvoje zaměstnanců se vyplatí

V minulosti byly technické schopnosti a dovednosti klíčovým faktorem kariérního postupu v podniku. V moderních firmách tomu zpravidla tak není – stejně, nebo dokonce více je hodnocena silná osobnost schopná interaktivní komunikace a vedení ostatních. Jako základní vlastnost dobrého manažera je uváděna schopnost dobře se vyjadřovat, ale také naslouchat a porozumět druhým, společně s uměním vcítit se do jejich nálady.

Dalšími požadovanými charakterovými rysy jsou schopnost konstruktivní pracovní komunikace s ostatními – což představuje nutnost porozumět sám sobě, svému jednání a jeho dopadům na ostatní. Dobrý vedoucí pracovník si vědom své odpovědnosti a snaží se být méně impulzivní a dříve přemýšlet než jednat, pociťuje potřebu být nápomocen okolí v dosažení společných i individuálních cílů. Dokáže být vstřícný a přátelský bez ohledu na vlastní náladu.

K dobrému manažerovi také patří snaha tyto schopnosti pěstovat ve členech svého týmu, být schopen odhalit mezery a nedostatky, vybírat vhodné partnery ke spolupráci, stanovovat cíle a řídit procesy. Předpokladem pro změnu a rozvoj firemní kultury prostřednictvím rozvoje manažerů i řadových zaměstnanců je začínat „odshora“. Pokud jsou lidé ochotni odhalit svá slabá místa a mají vůli se zlepšovat, lze se naučit mnohému.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral