Jak konstruktivně přijmout kritiku a využít ji pro svůj profesní růst

Kritika – slovo, které v mnohých z nás vzbuzuje nepříjemné pocity. Přestože je to pouze názor druhého člověka, často nás dokáže zasáhnout a vést k emocionální reakci. Jak tedy přijmout kritiku, aby nám neotřásla sebevědomím a abychom z ní dokázali těžit pro svůj profesní rozvoj?

Michaela Houdková, koučka

Přijímání kritiky jako impulzu pro růst

Kritika často vypovídá více o kritikovi než o kritizované osobě. Je důležité si to uvědomit a nebrat ji příliš osobně. Kritika je jen názor druhého, jeho vidění dané věci – je tedy relativní, není to absolutní pravda. Pokud jsme si jisti, že jsme udělali maximum, můžeme kritiku brát jako impulz pro další rozvoj. Nikdo není dokonalý a účelem kritiky by mělo být pomoci nám zlepšit se, ne snižovat naši hodnotu. Je dobré si plně uvědomit své slabiny a naučit se akceptovat své chyby. Čím nižší máme pocit své hodnoty, sebevědomí, tím jsme náchylnější k negativnímu přijímání kritiky.

Každý má právo na názor

Druhý má právo si myslet, co chce a svobodně to vyjádřit, zrovna jako my. Nenechte druhé lidi ovlivňovat to, jak se vy cítíte, nedávejte jim do ruky tuto mocnou zbraň. Kdo vás vytočí, zraní, urazí, ten má nad vámi moc, kontrolu – vy mu tu moc svým jednáním dáváte.

Jak vhodně reagovat na kritiku

Klasická reakce bývá popření existence problému, sebeobhajování, protiútok, vysvětlování proč a jak, snaha o pochopení pomocí kladení dotazů, opatření, případně náprava, pokud se nad kritikou opravdu zamyslíme. Naše reakce vypovídá často o tom, že se dotyčný trefil do našeho slabšího místa, do naší bolístky, protože jinak bychom reagovali v pohodě, nemyslíte?

Ne nadarmo se říká, že kritiku a konstruktivní zpětnou vazbu bychom měli brát jako dar. Dar na cestě k našemu rozvoji, zlepšení. Jako něco, co nám může otevřít oči a ukázat to, co sami nevnímáme, nevidíme. Kritika nás posune mnohem dále než pochvala a plácáni po rameni. Zpětná vazba nám rovněž může dosti říci o člověku, který nám ji podává – o jeho vnímání světa, hodnotovém systému, preferencích atd.

Při reakci na kritiku je klíčové zachování chladné hlavy a neutrálního tónu. Místo obrany můžeme poděkovat za postřeh a položit otázku, jak bychom mohli danou situaci zlepšit. Důležité je také nechat druhého domluvit a neupadat do emocí. Klidně využijme pár vteřin ticha. To mám pomůže zůstat v klidu a zbytečně neútočit.

Překonání negativních emocí spojených s kritikou

Většina z nás vnímá kritiku negativně kvůli zkušenostem z dětství, kdy byla často spojena s odmítnutím a nedostatkem lásky. Pokud jsme slýchávali věty typu: Ty jsi ale nešika, zase jsi to umazal. Máš opravdu obě ruce levý. Čmáráš jako kocour, copak to neumíš líp? Prosím tě, raději nezpívej, vždyť je to hrůza! Necpi se tolik, nebo budeš tlustá, že neprojdeš dveřmi. Maminka tě nebude mít ráda, když… Možná proto bereme kritiku jako znak odmítnutí nás, naší osoby, odepření lásky i v dospělosti.

Je důležité si uvědomit, že kritika není odsouzením naší osobnosti, ale pouze naší činnosti. Kritiku můžeme brát jako příležitost k růstu a zlepšení. Srovnávejme se se sebou samým a našimi předchozími výkony, ne s druhými lidmi. Berme to jako úžasný trénink své práce s emocemi, své manažerské seniornosti. Slovo kritika si v hlavě nahraďme jiným příjemně znějícím – např. feedback, postřeh, impulz ke zlepšení, potenciál pro změnu.

Kritika je součástí profesního života a uměním je ji přijímat a využívat pro svůj rozvoj. Místo obrany a popírání můžeme kritiku vnímat jako cennou zpětnou vazbu, která nám pomůže stát se lepšími ve své práci. Takový přístup nám pomůže dosáhnout úspěchu a profesního růstu.

Irena Houdková je koučka, lektorka a konzultantka, vzdělává dospělé od r. 2001, je jednatelkou Jazykové školy HOUDEK, překladatelský, tlumočnický servis. Její práce je pro ni nejen posláním, ale i denní školou v oblasti leadershipu a efektivní komunikace. Zájem o fungování lidského mozku ji přivedl k rozhodnutí studovat koučování u Dr. Vladimíra Tuky, jednoho z předních odborníků v oboru neurocoachingu. S více než 880 odkoučovanými hodinami získala prestižní certifikaci PCC od Mezinárodní federace koučů (ICF) a absolvovala kurzy NLP, týmového a transformačního koučování.

Vyzkoušejte školení: Asertivita a efektivní komunikace - zvládněte i vyhrocené situace s klidem