Jak maximálně využít mentoring

Mentorování patří mezi nejefektivnější způsoby učení, získávání zpětné vazby a rozvoje kariéry. Článek proto přichází se deseti tipy, jak co nejlépe využít vztahu mentorovaných s mentory.  

- Proveďte sebehodnocení. Zeptejte se sami sebe, jaké dovednosti potřebujete, abyste se dostali tam, kam se chcete dostat.

- Identifikujte své cíle v oblasti učení. Sepište si je. 

- Společně se dohodněte, jak bude váš mentorovací vztah fungovat. Domluvte se na frekvenci a formě setkání.

- Dopřejte si čas. Nevzdávejte se, pokud hned na prvním setkání nezafunguje „chemie" mezi vámi. Scházejte se minimálně jednou měsíčně. Zůstávejte v pravidelném kontaktu pomocí e-mailu, telefonu nebo osobních setkání.

- Budujte důvěru a komunikaci. Snažte se vzájemně poznat na osobní úrovni. Mluvte o svých zálibách, kariéře a perspektivách.

- Buďte diskrétní. Nic nedokáže podrýt mentorovací vztah rychleji než porušení důvěry.

- Buďte citliví vůči kulturním a genderovým rozdílům. Připravte se předem a pečlivě naslouchejte.

- Uvědomte si jednotlivé fáze mentorovacího vztahu. Najděte si čas na pravidelné hodnocení a ukončení.

- Učíte se v pozici mentorovaného i v pozici mentora. Veďte si písemné záznamy.

- Za celou kariéru nemusíte mít jen jednoho konkrétního mentora. Především potřebujete uvažování, které vám umožní učit se od lidí kolem vás. Budujte si svou vlastní síť poradců.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine