Jak měřit návratnost investic do koučování?

Vzhledem ke snižování rozpočtů na vzdělávání vyžaduje stále více organizací hmatatelné výsledky vzdělávacích aktivit včetně koučinku. Lze ale finančně vyčíslit hodnotu koučování? V článku se touto otázkou zabývá Alan Ward, ředitel koučování z britské společnosti Performace Consultants, která od roku 2003 zajišťuje akreditované koučovací programy na University of Portsmouth.

Mezi koučováním a ziskovostí firem podle Warda neexistuje přímá spojitost. Prvním důvodem je skutečnost, že koučink není hmatatelný. I když pak koučování vede ke zvýšení produktivity organizací, tento úspěch bývá přičítán celé řadě dalších faktorů.

Budete-li dotazováni na návratnost investic do koučování, měli byste argumentovat tím, že jde o špatně položenou otázku. Otázka by totiž měla znít: „Věříte, že koučování může mít spíše větší nebo menší vliv na celkové hospodářské výsledky?" Je také možné odpovědět protiotázkou, tj: „Jakou návratnost u této investice hledáte - a jak ji chcete měřit?"

Ptejte se, jakého rozdílu chce firma dosáhnout. Pomůžete tím vedení firmy převzít odpovědnost a ujasnit si očekávané cíle. Koučování totiž slouží především k dlouhodobému, celkovému zlepšování výkonnosti spíše než k řešení specifických problémů.

U koučování je velmi důležité propojení s organizačními cíli a vytýčení výsledků, které bude možné co nejlépe měřit. Založení koučování pouze na finančních měřítcích však znamená pro kouče jistá dilemata:

- Nebezpečí krátkodobých cílů. Přesunutí důrazu koučování na krátkodobá vítězství často vede k tomu, že firma nedosáhne udržitelné změny. Sleduje-li jen krátkodobá finanční měřítka, koučování pravděpodobně nebude správnou volbou.

- Příliš úzké zaměření. Založení koučování na příliš specifických cílech staví kouče před otázku, zda se držet firemních cílů nebo individuálních potřeb zaměstnanců. Výsledek pak může být stejný jako v případě krátkodobých cílů.

- Co měřit? Koučování vypovídá spíše o hodnotách organizací a vztahuje se k psychologickému kontaktu. Pomáhá vytvářet spokojenější pracovní prostředí, v němž lidé chtějí pracovat a lépe se vyrovnají sproblémy. I když byste tedy neměřili nic jiného, zaměřte se na hodnotu toho být podporujícím zaměstnavatelem a vliv koučování na nábor a udržení zaměstnanců.

Koučování dokáže formovat kulturu firmy tak, aby v ní zaměstnanci chtěli pracovat na budoucím úspěchu, nejen pro dnešek. Když budete investovat do takové organizace, bude to znamenat návratnost této investice? Alan Ward se domnívá, že ano.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone