Jak na koučování týmů

Ve sportu je koučování týmů běžnou záležitostí. V obchodním světě to však stále není pravidlem. Od současných vůdců se již očekává, že budou koučovat a rozvíjet jednotlivé své svěřence. Mohou však být ještě úspěšnější, když se budou věnovat rozvoji celých týmů.

Být týmovým koučem vyžaduje širokou škálu dovedností a také schopnost vědět, co a kdy rozvíjet. Vedoucím osobnostem by neměly chybět kvality, jako je odvaha, schopnost podstupovat rizika a zralost. Mezi další potřebné dovednosti patří:

- Jasný přístup k výkonnosti a rozvoji. Jednotlivé členy týmu je třeba rozvíjet tak, aby zdokonalováním svých dovedností přispívali k větší efektivitě týmu.

- Nesobecký přístup. Týmové koučování nemusí vždy přinášet vůdci okamžitý úspěch.

- Znalost organizace. Kouč by měl být především součástí konkrétní organizace, na kterou teprve aplikuje své dovednosti. Měl by být ochotný ke spolupráci a otevřený dalšímu učení.

- Systémové uvažování. Kouč by měl mít dostatek odborných znalostí organizační dynamiky na to, aby dokázal pracovat s konkrétní dynamikou, v níž funguje jeho tým.

- Připravenost na nejasnosti. Tým by měl kouče vést ke způsobům, jimiž plní svou práci. Kouč by proto neměl očekávat, že bude sám udávat směr.

- Chápání, určování a řízení hranic. Týmové koučování vyžaduje od kouče řízení vlastních hranic, jelikož se pohybuje ve více aktivních vztazích najednou. Mezi jeho základní vztahy patří vztahy jeden na jednoho, vztahy s týmem jako celkem a vztahy s celou organizací.

- Rovnováha individuálních, týmových a organizačních cílů. Týmový kouč musí umět vyvážit potřeby všech vztahů, v nichž figuruje.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership