Jak na změny chytře, s větším nadhledem a hlavně úspěchem?

Jak prosadit změny i přes odpor druhých? Jak docílit vzájemné spolupráce dvou firem v rámci akvizice? Jak udržet směr i v době, kdy se nedaří? Takové otázky byly předmětem diskuze a hledání odpovědí mezi účastníky říjnového ochutnávkového workshopu „Trefa do černého“ pod vedením Jaroslava Průši, zkušeného kouče, lektora a autora originálního programu Change Navigator, z něhož problematika aktuálního workshopu vzešla.

Jaroslav Průša

Vyvolat skutečně silný impulz, který lidi vytáhne z jejich komfortní zóny, bývá někdy opravdu tvrdý oříšek. Lidé se totiž změnám přirozeně brání. Vždyť proč by se mělo cokoliv měnit, když to funguje tak, jak je to nyní?

„Je mnohem jednodušší zabránit vlaku (změně) se rozjet, než ho zastavit, když už je rozjetý. Proto je potřeba nastartovat lidi ke změnám a překonat jejich obavy a případný odpor hned na začátku,“ uvedl Jaroslav Průša.

Změna ve firmách vyžaduje především transformaci postojů a jednání, a to jak na straně týmu, tak na straně jeho vedení. Jsme-li manažery, musíme začít především u sebe, abychom mohli pro změny získat ostatní. V návaznosti na to, jsme se seznámili s pěti určujícími momenty, ve kterých energii buď ztrácíme, anebo ji naopak vytváříme a využíváme efektivně:

1. Jak reagujeme na překážky a výzvy

Reakce na změny vyžaduje od nás především klid a rozvahu. Jak lektor uvedl, reagujeme-li na změny zmatečně, zpravidla i jejich následné řešení bude jeden velký chaos. Pro dosažení vlastní vyrovnanosti a nadhledu si potřebujeme především získat maximum informací o situaci a poté nalézt ne dvě, ale alespoň tři alternativy možného řešení. Vždy existuje několik možných řešení, chce to jen chuť a odvahu se do jejich hledání pustit.

2. Jak řídíme činnost organizace

Nastal čas možná řešení, příležitosti i rizika zvážit a určit směr postupu. Rozhodnout se pro správnou věc, jít v čele a bojovat za ni. Převzít odpovědnost za její uskutečnění. Správné řešení musí být v souladu s potřebami zainteresovaných stran, jít k podstatě věci (řešit příčiny, nikoli jen symptomy) a být dlouhodobě udržitelné. To vyžaduje dostatek času a klidu na odpovědnou přípravu a zvažování.

3. Jak do hry zapojujeme ostatní

Jakmile máme jasnou představu o směru, kterým půjdeme, musíme získat pro změnu i realizační tým. Najít šampiony, kteří změnu podpoří a pomohou ji šířit. Zapojit lidi do plánování. Díky tomu budou změně lépe rozumět, přijmou ji za svou a naše manažerská práce bude výrazně snazší. Náročné změny jsou příležitostí k odhalení skrytého talentu a potenciálu, které pak můžete maximálně využít. Naučte se delegovat, abyste nebyli brzdou pokroku, a dejte pozor na zbytečný mikromanagement či babysitting.

4. Jak dotahujeme věci do úspěšného konce

Realizace změn vyžaduje především pevnou vůli, věcnost, důslednost a samozřejmě také trpělivost. Každá vize, cíl se musí o něco opřít. Potřebuje dílčí kroky, etapy, které budete průběžně sledovat, vyhodnocovat a přijímat opatření.

5. Jak se učíme ze zkušenosti a zdokonalujeme

Jdeme dobrým směrem, odpovídajícím tempem a s těmi správnými lidmi? Každá změna musí mít pevný cíl, kterého chceme dosáhnout, ačkoliv cesta k němu se může podle vývoje situace měnit a být plná výmolů. Je důležité řešit podstatu problému. Mít vysoké ambice, udělat vše, co je potřeba, aby se změna povedla, a zároveň umět s pokorou přijmout to, co ve výsledku dostanu. I přesto, že nedosáhnu 100% efektu, může to znamenat úspěch – a poučení se ze zkušenosti je základem budoucího úspěchu.

„Vlastní adaptace na změnu i provádění změn v organizaci může být snazší, než se zdá. Vyžaduje však více, než jim obyčejně dáváme,“ doplnil Jaroslav Průša ze svých zkušeností.

Jeho myšlenka jen potvrzuje, proč je v praxi tolik často zajímavých záměrů s dobrým potenciálem ve výsledku neúspěšných, nedotažených do konce a když už, tak se zbytečně vynaloženým úsilím, časem i náklady, než se původně očekávalo. Klíčem je tedy vybudovat si podpůrnou strukturu vycházející z uvedených pěti aspektů, které nám pomohou realizovat změny s větším klidem, nadhledem a hlavně úspěšností. A právě tyto jsou zároveň i základním předpokladem efektivního leadershipu, ale o tom si povíme zase jindy...

Zhodnocení

Z celého setkání a bohaté diskuze bylo vidět, jak je téma pro účastníky velmi aktuální, a bylo zajímavé poslouchat jejich rozmanité příhody a situace, které je nutí změnám dnes a denně čelit a o které se aktivně a se zájmem podělili.

Zároveň oceňuji přístup lektora, který se hned v úvodu dotázal na konkrétní příběhy a nosná témata jednotlivých účastníků a průběžně individuálně reagoval nabízenými východisky a nápady, čímž jen doložil svou bohatou praxi. Závěrem akce se taktéž neopomněl ujistit, zda se účastníkům podařilo díky získaným námětům získat odpovědi na své otázky, anebo alespoň úvodní náhled, jak svou vlastní situaci začít řešit. O to pozitivnější zjištění bylo, že reakce publika byly skutečně kladné a každý si ze setkání odnášel podněty k zamyšlení.


Rádi byste převedli teorii do praxe, lépe porozuměli pěti určujícím momentům a naučili se z nich přirozeně ve své zkušenosti těžit? Zúčastněte se intenzivního pětidenního programu Change Navigator, který vám během každého dne poskytne řadu transformačních příležitostí, jež vám pomohou lépe porozumět sobě samým i lidem kolem vás a získat inspiraci pro vaši práci i osobní růst.

 

Další běh kurzu začíná už 26. listopadu 2018.

Více o programu Change Navigator

 

Články v sérii

Aktuální

Změny jsou jako první lekce v tanečních - zpočátku máte obavy a staráte se sami, než se rytmu přizpůsobíte

Aktuální

Osvojte si pět stylů efektivního vedení ke změnám

Aktuální

Change Navigator vám pomůže dotáhnout vize a cíle do konce

Aktuální

Jak na změny chytře, s větším nadhledem a hlavně úspěchem?