Jak řídit talent

Talentu zaměstnanců je třeba si vážit a těžit z něho, jinými slovy jej řídit. To ukázal nedávný výzkum, který proběhl v USA mezi špičkovými manažery lidských zdrojů. V této souvislosti tak mluvíme o tzv. managementu talentu (Talent Management), který je jedním z předpokladů moderního úspěšného podnikání. Jedná se o strategii motivace a rozvíjení pracovníků, kterou je třeba zahrnout do programů podnikové kultury.

Management talentu se týká zejména vyšších výkonných pracovníků – těch, kteří mají schopnost vést a podávat konzistentní výsledky. Je třeba uvědomit si, že úspěch a rozvoj mohou společnostem přinést jen spokojení produktivní zaměstnanci. Manažeři by proto měli vyvíjet motivační a inspirační strategie, aby tak pracovníkům zajistili rozvoj jejich talentu v příjemném pracovním prostředí. Konkrétně se jedná o rozvoj komunikačních dovedností pracovníků, otevřenou interní i externí komunikaci. Nejdůležitější je postupovat stále v duchu podnikových cílů.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide