Jak rozvíjet pasivní zaměstnance

Britská manažerská organizace Chartered Management Institute sestavila seznam pravidel, jak zacházet s pasivními lidmi. Radí, jak pomoci pasivním zaměstnancům k větší asertivitě a sebejistějšímu chování.

Pasivní lidé bývají příjemní, protože se snaží za každou cenu vyhýbat konfliktům a uspokojovat druhé. Nechtějí řešit složité problémy a situace, aby nikoho nerozrušili. Často přijímají nereálné požadavky, aby nemuseli odmítnout, a říkají, co chtějí druzí slyšet. To ale může ke ztrátě důvěry kolegů i nadřízených. Úkolem manažera je proto učit je asertivitě.

- Měli byste porozumět tomu, proč jsou lidé pasivní. Mohou se obávat, že je ostatní nebudou mít rádi a nebudou s nimi souhlasit. Mohou mít také z druhých lidí strach a nechápat právo na své vlastní názory. Může jim chybět sebevědomí a důvěra ve vlastní nápady. Důležité je vědět, že pasivní postoje bývají v lidech hluboce zakořeněné. Nelze je proto změnit přes noc. Měli byste vsadit na empatii a postupné změny jejich uvažování a chování. Zvažte také kulturní rozdíly.

- Najděte pasivní lidi. Dopřejte si čas pro sledování svého týmu. Pasivní lidé totiž na povrchu vypadají spokojeně. Všímejte si, kdo mluví vyhýbavě a nedívá se lidem do očí, je nervózní nebo tichý. Sledujte také pracovní výsledky. Pasivní lidé nechtějí nikoho rozčílit, takže si mohou brát příliš mnoho práce a být jí zahlceni.

- Začněte řešit problém s pasivitou. Měli byste začít, jakmile ji zpozorujete. Nejdříve začněte s příslušným zaměstnancem komunikovat, což v tomto případě znamená zejména naslouchat. Ptejte se a poslouchejte, jak vám zaměstnanec popíše své chování. Dodržujte soukromí. Jasně pak sdělte, kde vidíte příčinu problému a nabídněte svou pomoc.

- Buďte příkladem. Ukazujte, jak efektivní může asertivní chování být, sami na sobě. Když pasivní zaměstnanec uvidí manažera, jak jedná asertivně, naslouchá problémům a hledá konstruktivní řešení bez obviňování, bude mít větší tendenci chovat se stejně.

- Chvalte a podporujte. Dávejte najevo, že zaměstnanci se nemají čeho bát. Představte jim svá očekávání ohledně asertivního chování. Pasivní zaměstnanci vám budou chtít vyhovět, což je nasměruje správným směrem.

-kk-
Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone