Jak vysvětlit vedení, že vzdělávání není ztráta peněz

Vzdělávání zaměstnanců je jednou z nejčastějších oblastí, které jsou v současné době postihovány krácením rozpočtů. Úkolem manažerů vzdělávání je proto ukázat vedení firem, že vzdělávání neznamená jen náklady, ale proces zdokonalování, který pomáhá dosahovat jejich strategických cílů.

V první řadě je třeba zdokumentovat přínos vzdělávání. To může být nákladné. Dobrá však zpráva je, že potřebná data již v každé firmě existují a je pouze nutné je najít. Dobrým, ale často opomíjeným zdrojem informací jsou například rozhovory s interními zákazníky (např. vyššími manažery), jejichž zaměstnanci procházejí školením. Na základě komunikace s interními zákazníky můžete odhalit také nové potřeby v oblasti vzdělávání.

Manažer vzdělávání by dnes měl být proaktivní. Vedení firmy uvítá prezentaci, která popíše úspěchy vzdělávání, pokud dokáže přijít také s plánem, jak je zefektivnit.


- Buďte struční. Čím výše postavení budou lidé, k nimž budete ve své prezentaci hovořit, tím dříve vám přestanou věnovat pozornost, když je nezaujmete. Soustřeďte se proto na výsledky, nikoli detaily. Buďte však připraveni poskytnout detaily, budete-li požádáni.

- Zapojte nadšení. Ukažte, že jste hrdí na výsledky vzdělávání a máte nadšení pro zavedení svého plánu do budoucnosti. Prezentujte sebejistě, s důvěryhodnými gesty, rovnoměrným očním kontaktem, proměnlivou silou hlasu a správně umístěnými pauzami.


- Použijte vhodné vizuální nástroje. Promítání snímků v temné místnosti není nejvhodnější formou oslovení. Jednoduchý flipchart nebo vytištěné panely uspějí lépe.

- Předvídejte otázky. Připravte se na pravděpodobné otázky tak, aby vaše odpovědi byly stručné a přesvědčivé.

- Mluvte manažerským jazykem. Není třeba používat specifické výrazy z oblasti vzdělávání, a dokazovat tak vaši odbornost. Vaším úkolem je nyní představit vzdělávání jako zásadní prvek pro plnění strategických cílů. Toho se držte.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine