John Raddall: Energy Coaching

John Raddall

Zakladatel společnosti Quanta Consulting John Raddall vystoupil na mezinárodním setkání koučů, které se konalo od 3. do 4. února pod záštitou ČAKO. Jeho společnost vyvinula jedinečný systém koučování, který navíc umožňuje práci kouče změřit. Kromě toho může společnost pokračovat po skončení zakázky v systému interního koučování, na kterém je Energy Coaching založen.

Praktická metoda Energy Coaching, nebo-li koučování energie, v první řadě obnáší tzv. hodnocení 360. Důmyslný systém otázek umožňuje dobře zanalyzovat pozici koučovaného. Tím, že se „360“ provádí na začátku i na konci zakázky, získá zadavatel velmi slušný přehled o úspěchu koučování. Pokud je na stejné období navázán i projekt, lze výsledek koučování vyjádřit např. pomocí zvýšení tržeb firmy. John Raddall uvádí, že z jeho zkušenosti dojde k výraznému zlepšení u 95 % lidí. To vede k výraznému růstu jejich výkonu a tedy i k růstu tržeb.

Každý koučovaný si volí svého energického kouče (energy coach). Jde obvykle o člověka uvnitř firmy, který je na blízku, tj. zná a může sledovat jednání koučovaného. Ten může svého kouče kdykoliv vyhodit, pokud s ním nebude spokojen. Na pravidelných schůzkách se zaměřují na konkrétní dílčí cíle v oblasti jednání koučovaného, na které se pak zaměří.

Tzv. energické fraktály umožní sledovat úspěch koučování právě v konkrétních dílčích cílech. Vychází z předpokladu, že pokud se jedinec rozhodne pro určitou změnu ve svém jednání a bude ji pravidelně procvičovat, může se tato stát novou součástí jeho osobnosti. Energický kouč nácvik této vlastnosti sleduje, koučuje a hodnotí.

John Raddall na svém čtvrtečním workshopu demonstroval několik příkladů modelu energického koučování. Prezentoval také vliv koučování na výkony firem. Takto přímý model měření vlivu poradenské firmy na chod podniku je opravdu jedinečný.

 

Foto: Natalie Brožová