Jsem šéf – a co teď? Aneb povýšili mě a poprvé vedu tým

Pravděpodobně jste byli poprvé vybráni do manažerské pozice, protože jste byli výborní v tom, co jste doposud dělali, jste určitě odborníci na určitou oblast, znáte dobře prostředí firmy a lidé si vás ve firmě váží. Víte ale, co bude teď na vaší nové pozici největší výzvou?

Jitka Jetlebová

Už to nebude jen o vás; nedávno jste byli na pozici manažera specialisty a vaše práce spočívala v excelentně odvedené práci a splněných úkolech a v tom, že jste dokázali sdílet vaše postřehy, nové nápady a inspirovat ostatní. Ale teď je řada na vás, abyste ostatním pomáhali nastavovat a dosahovat jejich cílů a být úspěšnými v jejich projektech. Kromě nových zodpovědností bude vaším nejnáročnějším úkolem váš tým vést.

Tato změna bude vyžadovat vytvoření nového návyku, což je vždy pro mozek energeticky náročné. Jako manažer budete zodpovědní za výkonnost vašeho týmu, za jeho úspěchy i neúspěchy. A to, jaké výsledky bude váš tým mít, záleží jen vás – na tom, jakou energii do svého cíle vložíte, jaký zájem o své lidi projevíte a jak budete zdokonalovat své pracovní vztahy.

Mějte vlastní a týmovou vizi

Na začátku formulujte vlastní vizi: to, kam se chcete se svým týmem dostat, čeho chcete dosáhnout. Proto se s týmem sejděte a vytvořte si vizi společně, tak aby byla v souladu s tou firemní. Vize je dlouhodobá – na rok až dva. Než však začnete nastavovat postupné cíle, kterými se budete k vizi přibližovat, analyzujte detailně současný stav. Pojmenujte všechny silné a slabé stránky, což vám umožní dobře vidět překážky, které na cestě k vizi budete muset s týmem překonávat.

Jak na to?

Buďte obezřetní a prozkoumejte stávající procesy a poznejte také své lidi, namísto zavádění rychlých a unáhlených změn, které obvykle nevedou ke kýženým výsledkům ale spíše ke zviditelnění. Raději se se svými lidmi pravidelně scházejte, naslouchejte a učte se plně pochopit, jakým způsobem fungují, co je v týmu dobře a co se dá zlepšit.

Je dobré se s každým podřízeným scházet individuálně, abyste pochopili jejich způsob myšlení – co je na jejich práci baví, co považují za největší výzvu a jaké mají nápady na zlepšení. Prozkoumejte také, jak fungují interní procesy ve vašem týmu, využijte k tomu opět vaše podřízené.

Stanovujte postupné cíle a veďte lidi k jejich dosahování

Až budete mít jasno v tom, jak váš tým funguje, jaké jsou procesy, nepsaná pravidla a vzorce fungování, silné a slabé stránky, nastavte si s týmem reálný cíl. Podrobně si s týmem popište, jak bude cíl vypadat (stanovte, jak ho budete měřit). Naplánujte strategii, jak se k němu dostanete, včetně zodpovědností a pravomocí. Ujistěte se, že vaši lidé cíli věří a jsou přesvědčeni, že ho můžete společně dosáhnout. Náš mozek potřebuje v každém ohledu určitou dávku jistoty o tom, co se bude dít, abychom byli více v pohodě a mohli tak v daném okamžiku podávat vysoký výkon.

V praxi se ukazuje, že manažeři sice po podřízených vyžadují vysoký výkon a neustálé zlepšování, ovšem často nevyužívají všechny možnosti, jak podřízené motivovat a nastavenou cestu udržet. Zde přichází na řadu role vedoucího jako kouče – jeho úkolem není „kontrolovat“ nebo „pomáhat“, ale podporovat a rozvíjet.

Koučovací přístup, třeba s využitím jednoduchého nástroje Kata, napomáhá nejen udržet směr ale také pravidelný kontakt a díky němu zapojení jednotlivců. Zkrátka, nenechá lidi, aby jim i přes počáteční nadšení „spadl řetěz“. Kata koučink podporuje základní rutiny nastavování realistických cílů na cestě k vizi, maximální využití existujících zdrojů, identifikaci a odstraňování problémů a pravidelného vyhodnocování. Postupuje k cíli prostřednictvím malých „experimentů“ a eliminuje tak největší překážku lidské kreativity – obavu ze selhání.

Každý vykonaný krok (i chybný) je v Kata koučinku zdrojem nového poznání – a jak je všeobecně známo, osobní rozvoj je jedním z hlavních motivátorů. U Kata koučinku vám na to bude stačit pět jednoduchých otázek a krátké pravidelné schůzky s vašimi podřízenými.

Vedoucí dosahuje výsledků prostřednictvím svých lidí

Co ještě potřebuje nový manažer, aby uspěl? Především uvědomit si, že svých výsledků už nebude dosahovat sám, ale prostřednictvím svých lidí. Všichni víme, že dobré pracovní vztahy přinášejí dobré pracovní výsledky. Ale jak na to, které základní principy pracovních vztahů by měl každý manažer dnes a denně používat? Metodika Training Within Industry je shrnuje do 4 pilířů:

1. Dejte lidem vědět, jak si vedou

Kromě toho, že bychom sami ve všem měli jít lidem příkladem, je důležité poskytovat jim pravidelnou zpětnou vazbu, dát jim vědět, jak si vedou. „Pravidelnou“ neznamená roční nebo půlroční hodnotící pohovor. Není nic horšího, když se něco o sobě dozvídáme až při pravidelném ročním hodnocení, kde může spousta informací působit jako „šok“.

Podle posledních výzkumů náš mozek potřebuje umět predikovat události, jinak se cítí být v ohrožení, tím pádem potřebuje zavčasu co nejvíce informací potřebných pro jejich zpracování. Nebojte se často vyjasňovat a vyhodnocovat vzájemná očekávání, vaši lidé přece chtějí vědět, jak jste s nimi spokojen.

2. Dejte uznání, když je třeba

Samozřejmě je také nezbytně nutné umět efektivně každého pracovníka verbálně ocenit, nejen za výsledky, ale také za konkrétní činnosti a dovednosti. Není to však jednoduché, je třeba si dobře všímat a umět pak vypíchnout to, co se jim skutečně povedlo. Když to dokážete, budete v tom přirození a uvěřitelní.

3. Informujte lidi včas o změnách, které je ovlivní

A z toho plyne i další pilíř základů dobrých pracovních vztahů a to je „informujte lidi včas o změnách, které je ovlivní“. Je dobré naučit se s lidmi pracovat tak, aby změnu přijali. Dále jim umožněte, aby se mohli částečně sami rozhodovat, dejte jim na výběr. Průzkum ukázal, že lidé, kteří měli ve své práci na výběr, se lépe zhostili pracovních úloh a byli více angažovaní.

4. Využijte co nejlépe jejich schopnosti

Dalším pilířem základů dobrých vztahů je umět co nejlépe využít lidské schopnosti a potenciál. Není nic horšího, když člověk není na svém místě a nemůže vydat ze sebe to nejlepší. Poznejte jejich silné stránky a naučte se je využívat.

Buďte fér a vytvořte prostor pro budování vztahů

V neposlední řadě je důležité být k lidem fér. Náš mozek vnímá velmi intenzivně, zdali je s námi zacházeno s respektem a čestně. Pocit nefér zacházení má velmi negativní dopad na lidské emoce, což se obratem odrazí i na výkonnosti.

Správné a pravidelné využívání základů dobrých vztahů ve spojení s rutinou Kata koučinku vám přinese nejen dobré a pozitivní pracovní vztahy ale také lepší týmové výsledky. Mimo jiné se něco nového dozvíte o sobě, naučíte se lépe pracovat sám se sebou a využijete naplno umění moderních nástrojů dnešního manažera.