K čemu je titul z internetové univerzity?

Mnozí lidé, kteří studují vysokou školu v on-line podobě se obávají, že jim získaný titul nijak nepomůže v budoucím hledání zaměstnání. Mají strach z toho, jak na ně budou zaměstnavatelé nahlížet, že považují on-line titul za podřadný. Chybí jim totiž zpětná vazba. S možností on-line vysokoškolského studia se přitom v minulých pěti letech doslova roztrhl pytel a nabízejí jej významné světové univerzity včetně Harvardu.

Studenti on-line vysokoškolských kurzů nepochybují o tom, že zaměstnavatelé o jejich kvalitách nejsou stále plně přesvědčeni. Podle jejich názoru přikládají u žadatelů o práci velkou váhu tradičnímu způsobu studia zejména proto, že on-line studium vidí jako neucelenou, neuspořádanou formu studia. Nedávný výzkum, jehož se v USA zúčastnilo 267 odborníků na lidské zdroje ovšem ukázal, že většina z nich se tituly příliš nezaobírá a absolvent kamenné i on-line vysoké školy má shodnou šanci být přijat do zaměstnání.

Pravdou v konkrétní praxi však zůstává individuální přístup zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé, kteří sami osobně vyzkoušeli on-line studium a potvrdili si, že získání titulu není ani v této studijní formě nic směšně lehkého například tíhnou k přijímání on-line absolventů. Rovné šance tedy tito absolventi získají, pokusí-li se o propagaci kvality svého studia mezi zaměstnavateli.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia