Kde začít s rozvojem zaměstnanců

Víte, jak u svých zaměstnanců správně rozvíjet talent? Článek přináší několik doporučení Michaela Lombarda a Roberta Eichingera z amerického Centra pro kreativní vůdcovství.

- Investujte do toho čas. Rozvoji talentu u zaměstnanců byste měli věnovat nejméně osm hodin čistého času ročně. Odpovídá to přibližně třem procentům vašeho ročního času na jinou práci.

- Férově a přesně oceňujte. Nikomu nepomůžete k rozvoji, pokud jej nedokážete férově ocenit. Správné hodnocení začíná u správného obrázku o silných a slabých stránkách zaměstnanců. Dále je třeba vědět, u kterých kompetencí je nutné jít kupředu.

- Soustřeďte se na zpětnou vazbu. Lidé potřebují neustálou zpětnou vazbu, aby se mohli dále rozvíjet. Zajistěte, aby se vašim zaměstnancům dostávalo zpětné vazby z více zdrojů. Veďte je k tomu, aby sami měli zájem o zpětnou vazbu nejbližších nadřízených a kolegů. Sami buďte připraveni zpětnou vazbu poskytovat a snažte se, aby byla vyvážená a aktuální.

- Vytvářejte rozvojové plány. Měli byste si vypracovat funkční plán rozvoje zaměstnanců. Dobrý plán by se měl ze 70 % soustředit na výkon práce a pracovních úkolů, z 20 % na studium, naslouchání a společnou práci se zaměstnanci a z 10 % na kurzy a čtení.

- Delegujte. Diskutujte se svými zaměstnanci o všech úkolech, které jsou důležité, ale nedějí se. Požádejte je také o seznam úkolů, které pro ně nejsou podnětné. Zaměstnanci si pak mohou mezi sebou úkoly vyměňovat. Každému zaměstnanci přidělte také úkol, pro který nemá všechny potřebné dovednosti a bude se na něm učit rozvíjet je.

- Prodejte to. Součástí rozvoje zaměstnanců je přesvědčit je, že nové a odlišné úkoly jsou pro ně dobré. Vašim úkolem je přimět je opustit jejich komfortní zónu a přijímat úkoly, které nemusí na první pohled vypadat podnětně nebo tak, že někam směřují.

- Budujte perspektivu. Pomáhejte zaměstnancům rozšiřovat jejich perspektivu. Nabízejte jim dobrovolné úkoly mimo jejich hlavní pracovní náplň. Zvěte je na schůze, kterých se účastní lidé z jiných oddělení a oblastí.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership